Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Slabozrakí žiaci pri vyučovaní môžu používať aj zrakovú kontrolu. Úlohou pedagóga je poznať diagnózu žiaka a prispôsobiť svoje požiadavky na jeho výkony rozsahu poškodenia zraku. Preto sa v triedach nestretnete s tým, aby učiteľ pri svojom výklade používal tabuľu. Výnimkou je situácia, keď sú slabozrakí žiaci blízko pri tabuli. Podľa možností píšu žiaci výraznými perami alebo fixami. Ich zošity majú hrubšie strany a výrazné linajky. Pri čítaní si pomáhajú ručnými alebo televíznymi lupami. Pri práci s počítačom používajú zväčšovacie programy. Slabozrakí žiaci potrebujú dlhší čas na zorientovanie sa v texte a možnosti ich zrakovej práce sú aj časovo obmedzené. Preto je veľmi dôležité časté striedanie foriem práce. Mnohé očné diagnózy so sebou prinášajú riziko zhoršenia následkom nevhodnej telesnej aktivity, na čo musia brať ohľad hlavne učitelia telesnej výchovy.