Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy:

Mgr. Lucia Zalčíková, PhD. poverená vedením Spojenej školy internátnej

Mgr. Alžbeta Iľašová, zástupca riaditeľa pre Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím, Základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Mgr. Viera Kamenická, zástupca riaditeľa pre Špeciálnu základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnu, Špeciálnu materskú školu a Praktickú školu

Mgr. Tatiana Huszthyová, zástupca riaditeľa pre mimoškolskú výchovu

Mária Majerská – vedúca školskej jedálne

Dušana Lazarová – hospodárka školy

Pri škole pôsobí odborová organizácia OZ PŠaV. Predseda: Mgr. Žaneta Mlynárová

Výchovný poradca - Mgr. Jana Motyková

 

Rada školy

Predseda: Mgr. Mária Hlavajová – zastupuje pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Valéria Fedáková - zastupuje pedagogických zamestnancov školy

Ing. Dagmar Gembická - zastupuje nepedagogických zamestnancov školy

Ing. Martin Smrek – zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

Ing. Ivana Aľušíková – zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

Mgr. Henrieta Wintnerová – zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

Mgr. Miroslava Mňahončáková - zastupuje zriaďovateľa – RÚŠS Prešov

Ema Duláková – zastupuje rodičov

Janka Šišková – zastupuje rodičov

Jana Milčáková – zastupuje rodičov

Ing. Arch. Lukáš Sečka,PhD.- zastupuje rodičov