Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

S novým školským rokom 2023/2024 tu máme aj novú tému projektového vyučovania - "My pre školu, škola pre nás".  

V duchu myšlienky "čo dáš, sa ti vráti" budú naši pedagógovia viesť žiakov k spoluzodpovednosti za čistotu  prostredia, v ktorom trávime nemalú časť dňa. Každá trieda si vybrala úsek v budove školy alebo v jej areáli, o ktorý sa bude pravidelne starať, zveľaďovať ho a skrášľovať tak, aby sme sa tu všetci cítili príjemne. 

Do projektového vyučovania sa v rámci popoludňajších činností zapoja aj žiaci z internátu, ktorí budú v čistote a poriadku udržiavať výcvikovú plochu na výučbu priestorovej orientácie. 

V školskom roku 2022/2023 bude prebiehať celoročné projektové vyučovanie na tému: v každom z nás je niečo vzácne, objavme to spolu.

V rámci tejto myšlienky budeme vytvárať príležitosti na objavenie nových talentov. Budú to nielen súťaže v speve, recitovaní, kreslení, rôznych športoch a podobne, ale tiež rôzne prehliadky a workshopy. 

Okrem toho vyzveme žiakov, aby si všímali dobré vlastnosti svojich spolužiakov, pretože aj vlastnosti ako ochota pomáhať, empatia, súdržnosť a podobne sú to vzácne, čo sa v každom človeku môže nachádzať.

V školskom roku 2021/2022 si škola pripomína 100 rokov od svojho založenia. Tomuto výročiu sme prispôsobili aj celoškolské projektové vyučovanie, ktoré v tomto roku bude na tému: Vzdelávanie = kľúč k lepšej budúcnosti.

V školskom roku 2020/2021 bude prebiehať školské projektové vyučovanie na tému:

Ako sa žilo v dobe našich rodičov a starých rodičov.

Cieľom projektového vyučovania je, aby si žiaci uvedomili obrovský skok vedy a techniky, aby vedeli porovnať dobu socializmu so súčasnosťou a tiež, aby sa naučili vážiť si to čo majú, či už ide o podmienky v akých rastú a vzdelávajú sa, alebo o materiálne zabezpečenie.