Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pri svojej práci v škole žiaci používajú rôzne pomôcky. Medzi základné patria:

Písací stroj pre nevidiacich (tkz. Pichtov stroj), ktorý umožňuje nevidiacim písať v bodovom písme.

Televízna lupa umožňuje čítanie textu alebo sledovanie obrazovej predlohy vo zväčšenom merítku na obrazovke monitora televízneho prijímača. Využívajú ju žiaci so zvyškami zraku a slabozrakí.

Biela palica – slúži ako pomôcka pri orientácii nevidiacich

Učebnice v bodovom písme – nevidiacim žiakom nahrádzajú bežné učebnice. Obsahujú aj hmatateľné obrázky.

Hovoriaca kalkulačka – kalkulačka so zvukovým výstupom.

Geometrická súprava – pomôcky na rysovanie pre nevidiacich a slabozrakých.

Kresliaca fólia – špeciálna pomôcka na kreslenie pre nevidiacich žiakov.

Hovoriaca váha – váha s hlasovým výstupom.

Hovoriaci kompas – kompas s hlasovým výstupom.

Mnoho ďalších pomôcok tvorí obsah kabinetných zbierok. Niektoré pomôcky si vyrobili učitelia sami, alebo boli vyrobené podľa ich želania.