Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Deti ubytované v internáte sú rozdelené do výchovných skupín, tzv. buniek. Každá výchovná skupina má okrem spálni aj svoju dennú miestnosť. Deťom sú tiež k dispozícii miestnosti s počítačmi, relaxačné miestnosti, knižnica, miestnosti pre manuálne činnosti (kuchynka, výtvarná a keramická dielňa), hry a športové aktivity. Veľká spoločenská miestnosť je využívaná na rôzne súťaže a spoločenské stretnutia.

Kapacita internátu je pre 75 detí. Väčšina izieb je 2 – 4 lôžkových. 5 a viac lôžkových izieb je 5. O internátne deti sa počas dňa starajú plne kvalifikované vychovávateľky. Pomocné vychovávateľky sú s deťmi od 20.00 hod. večer do 8.00 hod. ráno.

Výchovná činnosť v internáte je zameraná na

  • podporu samostatnosti a individuality zverených detí;
  • prípravu žiakov na vyučovanie a rozvoj ich špecifických schopností;
  • uplatňovanie zásad svojpomocnej činnosti detí pre formovanie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu k udržiavaniu poriadku a čistoty

Školský internát a školsky klub detí v našej škole je miestom, kde sa neustále „niečo deje“, organizuje a pripravuje. Na žiaka vplýva pozitívne tým, že ho učí spolupráci s ostatnými, núti ho komunikovať. Bohatosť činností významne ovplyvňuje schopnosť zrakovo postihnutého dieťaťa vytvoriť kvalitné medziľudské vzťahy.

internat