Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V stredu 10. apríla 2024 žiaci našej ZŠ pre žiakov so ZP úspešne reprezentovali celú našu školu. V okresnom kole nás reprezentovali traja žiaci a všetci úspešne. 

Tomáš z 2. A  v poézii získal 2. miesto, Lucka z 8.A  v próze získala 2. miesto a čerešničkou na torte bol Matej z 8.A, ktorý v poézii získal 1. miesto a pôjde nás reprezentovať na krajské kolo.

Matejovi, Lucke a Tomášovi blahoželáme!!!

4.4. 2024 žiaci našej školy bežný vyučovací deň vymenili za vedu a výskum. Pri realizácii netradičného vyučovania nám pomohli učitelia a študenti Prešovskej univerzity z katedry ekológie.

Počas vyučovania na žiakov čakali mnohé zaujímavé aktivity.

Deti MŠ sa učili pri hre "Voda, les a lúka."

 

Aj žiaci ŠZŠ sa aktívne zapojili a vytvorili Eko - plagát.

Mladší žiaci aktívne pracovali v  4 workshopoch: Eko- enviro les, Vermikopostér, Formikárium a Fyziológia rastlín.

Starší žiaci po úvodnej prednáške Evo/eko človeka, The Last of Us sa tiež zúčastnili zaujímavých aktivít: Mikrosvet, Pyramída, Voda a Potraviny.

Preveselé sviatky jari,

slnko v každej jednej tvári.

Bystré nohy, svižný korbáč,

šunku, chlebík ba aj koláč.

Trošku kriku, šťastia veľa,

skrátka krásnu Veľkú noc.

Tento pozdrav vyrobili pre Vás - žiaci špeciálnych tried.

 Pre veľkou nocou žiaci 3.A navštívili Múzeum špeciálneho školstva, kde absolvovali workshop "Veľká noc jar nesie", 

V utorok 26. marca 2024 sme si v škole pripomenuli Deň učiteľov. Pre všetkých pedagógov bolo v aule pripravené hudobné vystúpenie skupiny "Kopa" z Prešova a tiež milé prekvapenie - listy a kresby od ich žiakov.