Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V dňoch 18. - 21. 9. 2023 škola zorganizovala Medzinárodné športové hry pre žiakov so zrakovým postihnutím, na ktorých sa zúčastnili žiaci z partnerských škôl z Bratislavy, Opavy, Prahy, Owinskej a samozrejme súťažili aj domáci levočskí žiaci. Disciplíny bol rôznorodé, atletika (beh na 60m, 150m, 300m) skok do diaľky, hod kriketkou, ďalej aplikovaný stolný tenis, goalbal, kolky a súčasťou sprievodného programu bola i turistika a plávanie.
Aplikovaný stolný tenis.
Zlé počasie neodradilo športovcov, aby dosiahli vrchol Marčuliny v lokalite Javorina.
Súťaž v kolkoch.
Odmenou pre všetkých bola návšteva Múzea letectva v Košiciach a putovanie v galérii Triglandia.

18.9. 2023 v SŠI na Námestí Štefana Kluberta 2 v Levoči, začali medzinárodné športové hry pre zrakovo postihnutých žiakov. Do Levoče zavítali súťažiaci z Česka, z Opavy a Prahy, z Poľska prišli žiaci z mesta Owinska a Slovensko zastupujú súťažiaci z Bratislavy a Levočania.

ŠH slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Lucia Zalčíková, PhD.. 

Pracovníčky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši si našli čas a  opäť zavítali medzi našich žiakov, aby im sprostredkovali "Vône našej záhrady." 

Priniesli so sebou množstvo rastliniek z našich záhrad. O každej nám porozprávali ako sa pestujú, kde sa im najviac darí a aký úžitok nám prinášajú. Žiaci si rastlinky dobre poobzerali, vyhmatali a samozrejme aj ovoňali. 

Školský rok 2023/24 začal krásny slnečným počasí. Pre žiakov školy sme zorganizovali 1. účelové cvičenie.

Cieľom účelového cvičenia bolo osvojenie vedomostí a zručností potrebných na prežitie pri mimoriadnej udalosti, naučiť sa základy prvej pomoci a rozvíjať pohybové schopnosti.

V pondelok 4. 9. 2023 sa stretli v aule všetci žiaci školy spolu so svojimi učiteľmi i rodičmi na slávnostnom otvorení školského roka. S úsmevom zasadli do školských lavíc a so svojimi kamarátmi sa podelili o zážitky z prázdnin.