Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Rozvrh hodín platný od 1. 6. 2020

 

  1. A

Vyučujúci: Pavlová, Schneider

 

1. blok   8.00 – 9.40

2. blok    10.00 – 11.40

Pondelok

SJL, MAT

GEG, ILI/ITC

Utorok

MAT, SJL

BIO, VYV

Streda

SJL, ANJ

DEJ, TSV

Štvrtok

MAT, SJL

PVC, PVC

Piatok

ANJ, MAT

TSV, HUV

 

  1. A + 2. A

Vyučujúci: Zemčáková, Fedáková

 

1. blok   8.00 – 9.40

2. blok    10.00 – 11.40

Pondelok

SJL, MAT

HUV, PVC

Utorok

MAT, ANJ

TSV, SJL (čítanie)

Streda

MAT, VLA, PVO

PVC, SJL (čítanie)

Štvrtok

SJL, MAT

PRI, PVO, TSV

Piatok

SJL, ANJ

MAT, VYV

 

  1. A

Vyučujúci: Iľašová, Múdra V.

 

1. blok   8.00 – 9.40

2. blok    10.00 – 11.40

Pondelok

SJL, MAT

HUV, PVC

Utorok

MAT, ANJ

TSV, SJL (čítanie)

Streda

MAT, VLA

PVC, SJL (čítanie)

Štvrtok

SJL, MAT

PRI, TSV

Piatok

SJL, ANJ

MAT, VYV

 

 

  1. P

Vyučujúci: Hrošárová, Halásová

 

1. blok   8.00 – 9.40

2. blok    10.00 – 11.40

Pondelok

ILI, MAT

HUV, PVC

Utorok

MAT, ILI

SJL, TSV

Streda

MAT, PVO

ILI, PVC

Štvrtok

SJL, MAT

PVO, TSV

Piatok

SJL, MAT

ILI, VYV

 

 

  1. C + 1. A

Vyučujúce: Mlynárová, Dredanová (pg. as. Bartková)

 

 

1. blok   8.00 – 9.40

2. blok    10.00 – 11.40

Pondelok

MAT, ILI / ITC,

HUV, PVC

Utorok

MAT, ILI

SJL, TSV

Streda

MAT, PVO / VUC

ILI / PHY / PO, PVC

Štvrtok

SJL, MAT

PVO / VUC, TSV

Piatok

SJL, MAT

ILI, VYV

 

  1. D

Vyučujúce: Foltinská (pon. str. pia.), Ružbacká (štv.), Spišáková (uto.) – pg. as. Zavacká

 

 

1. blok   8.00 – 9.40

2. blok    10.00 – 11.40

Pondelok

SJL, MAT

ITC, TSV

Utorok

RGZ, MAT

PVC, PVC

Streda

RKS, VUC

HUV, TSV

Štvrtok

SJL, MAT

PVC, VYV

Piatok

RKS, VUC

PVC, PO / PHY

 

  1. C

Vyučujúce: Hlavajová, Švedová (as. Kočiš)

 

 

1. blok   8.00 – 9.40

2. blok    10.00 – 11.40

Pondelok

SJL, MAT

PVC, PVC

Utorok

MAT, SJL

SJL (čítanie), HUV

Streda

SJL, VLA

TSV, VYV

Štvrtok

MAT, PDA

PVC, PVC

Piatok

SJL, MAT

SJL (čítanie), ITC/PHY

 

  1. E + 6. E

Vyučujúca: Ružbacká

Pon. – PO – 1. E

Uto. – ind. 6. E

Štv.- v 2. D

 

Vedenie Spojenej školy internátnej, Nám. Štefana Kluberka 2 Levoča oznamuje rodičom, že prihlasovanie detí do špeciálnej materskej školy na školský rok 2020/2021 bude prebiehať elektronicky v čase od 1.5.2020 do 30.5.2020.

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej situácie – vzdelávanie žiakov na diaľku bude hodnotenie žiakov prebiehať bez klasifikácie, čiže bez hodnotenia známkou. Pedagogická rada, ktorá mala zasadať do 15. 4. 2020 sa neuskutoční.

O tom, ako bude vyzerať hodnotenie žiakov na konci školského roka rozhodne pedagogická rada, ktorá sa uskutoční najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách, v prípade, že do 15.6. 2020 vyučovanie nebude obnovené, uskutoční sa inou formou 23.6.2020.

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

Spoločnosť SILCOM Multimedia SK, popredný slovenský vydavateľ výučbových programov, sa rozhodla vzhľadom na mimoriadnu situáciu sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.
Spolu je k dispozícii 39 interaktívnych titulov pokrývajúcich široké spektrum vyučovaných predmetov pre prvostupňové i druhostupňové vzdelávanie. Programy sú určené predovšetkým k precvičovaniu a overovaniu vedomostí a znalostí žiakov.
Prístup k interaktívnej výučbe je zabezpečený jediným spoločným menom a heslom pre všetkých požívateľov:

Web: www.didakta.sk

Login: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Heslo: MINEDU

Technické informácie:
K obsahu portálu môžete pristupovať pomocou bežného webového prehliadača alebo nášho Projektoru - vzhľadom ku končiacej podpore obsahu vo formáte Adobe Flash vo webových prehliadačoch doporučujeme práve náš Projektor - zdarma.

Aplikáciu DidaktaSK Projektor je možné sťahovať z tohoto linku: DidaktaSK-Setup-1.0.0.zip (verzia pre OS Windows 7, 8, 10). Po spustení inštalačného súboru sa môže objaviť oznámenie SmartScreen filtra programu Windows Defender - pre pokračovanie v inštalácii kliknite na odkaz „Ďalšie informácie“ a potom vyberte „Spustiť aj v tomto prípade“. Ďalej podporujeme linuxové distribúcie a Mac OS (link na vyžiadanie).
V prípade použitia webového prehliadča doporučujeme použiť Microsoft Edge (najrýchlejšie nastavenie a povolenie Flash) pred Google Chrome.
Ako povoliť obsah v Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4532571/microsoft-edge-turn-on-flash
Ako povoliť obsah v Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/6258784?hl=sk
Upozorňujeme, že pre užívateľov z radov rodičov a žiakov vzhľadom k ich množstvu neposkytujeme z kapacitných dôvodov živú technickú podporu na telefónnych linkách spoločnosti, všetky prípadné technické informácie sú uvedené na našom webe v sekcii Podpora.

Akcie platí do odvolania – predpokladáme, že do doby nástupu žiakov späť do škôl.