Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC APRÍL 2024

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

8.4.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

9.4.2024

14,00

Valné zhromaždenie ZP ZŠI

aula

9.4.2024

14,45

Stretnutie predsedníctva ZP ZŠI

podateľňa

15.4.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

15.4.2024

9,00

Stretnutie stravovacej komisie

kanc.vedúcej ŠJ

16.4.2024

14,00

Stretnutie školského parlamentu

podateľňa

16.4.2024

14,30

MZ pre primárne vzdelávanie

2.A

22.4.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

22.4.2024 (pondelok)

14,00

Pedagogická rada

zborovňa

25.4.2024

9,00

Zasadnutie rady školy

podateľňa

29.4.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

30.4.2024

14,00-16,00

Aktualizačné vzdelávanie pre PZ a OZ - Nebojte sa informačnej bezpečnosti

aula

Aktivity pre žiakov

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3.4.2024

9,00-11,40

Stretnutie s autorkou G. Futovou - mladší žiaci (1.stupeň)

SKN Levoča

Mlynárová, Zavacká

4.4.2024

 

 

 

 

8,50 – 12,35

 

8,50 – 13,25

Tematický deň: vedecko – výskumný v spolupráci s Prešovskou univerzitou                (katedra ekológie) 

1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C

5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 7.C, 1.K, 2.K

Triedy, aula, učebne

Mlynárová, Iľašová,

tr. učitelia

9.4.2024

8,00

Stretnutie žiakov a pedagógov

aula

Zalčíková

10.4.2024

8,30 – 12,30

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Mestské divadlo v Levoči

Szitáriová, Dredanová

10.4. - 16.4.2024

8,00 – 12,35

Plavecký výcvik pre  žiakov 3.C

Poráč Park

Kočiš, Hlavajová

11.4.2024

11,00-12,30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Hrošárová

13.4.2024

18:00

 

„Otváranie studničiek“, turistika Levočským pohorím

Okolie Levoče

Hardoň

16.4.2024

18:00

„Tajomstvá lesa“ – kvíz

Denná izba 1. rod.

Kopkášová

18.4.2024

11,00-12,30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

22.4.2024

8,00-11,40

Hipoterapia pre žiakov 2.C

Sp.Podhradie

Bendžalová

22.4.2024

14:00

Deň Zeme – triedime odpad

 

Kuchčáková

23.4.2024

10,00-11,40

Školské kolo súťaže v POSP pre žiakov so ZP

Cvičná plocha POSP

Zemčáková

24.4.2024

 

Gaňov literárny Prešov (vybraní žiaci)

Prešov

Foltinská, Orlovská

24.4.2024

8,00 - 12,35

 

 

Turistická vychádzka pre žiakov 3.A a 4.A

Levočská Dolina

MogrovičováHrošárová

25.4.2024

8,15 – 9,35

Zážitkové čítanie pre žiakov 5.A a 6.A

SKN Levoča

Szitáriová, Šimoňáková

25.4.2024

11,00-12,30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

26.4.2024

10,00-11,40

Stretnutie s Osmijankom pre žiakov 1. stupňa ZŠ ZP, ZŠ NKS

Aula

Dredanová

Celý mesiac

 

„Upracme si dvor“

Školský dvor

Špernogová

Celý mesiac

 

Individuálne aktivity projektového vyučovania „My pre školu – škola pre nás“

Areál školy

Všetci vyučujúci a asistenti

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov v ZŠ pri zdravotníckom zariadení

8.-19.4. 2024

Stopa Jozefa Kronera – 100. výročie narodenia

Detské odd.

Parová

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

4.4.-6.4.2024

Výcvikový modul BFB

Liptovský Mikuláš

Orletová

6.4.2024

Rodinné striebro – obrázky zo Slovenska – koncert VŠMU v BA

Kongresová sála, Levoča

Zalčíková

8.-26.4.2024

Prax študentov PF UK

Podľa rozpisu

Kamenická

16.4.2024

Exkurzia študentov súkromnej pedagogickej školy v Prešove

Areál SŠI

Kamenická

23.-24.4. 2024

Medzinárodná konferencia

Praha

Zalčíková

Celý mesiac

Zabezpečenie desiaty z jedálne

Dolná chodba

Griger

Plán pracovných ciest

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

3.4. 2024  8,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Poprad

Sámel, Zavacká

3. 4.2024  10,30

AUS ZP

Zvoz žiakov Jarovnice

Sámel, Zavacká

3. 4. 2024 13,00

AUS ZP

Zvoz žiakov Ostrovany

Sámel, Zavacká

10.4. – 16.4. 2024

AUS ZP

Poráč Park

Kočiš, Hlavajová

22.4.2024

AUS ZP

Hipoterapia Sp. Podhradie

Sámel, Bendžalová, 2.C

23.-24.4.2024

Vlak

Praha

Zalčíková

24.4.2024

AUS ZP

Gaňov literárny Prešov

Sámel, Foltinská, Orlovská

30.4.2024  8,30

AUS ZP

Rozvoz žiakov Poprad

Sámel, Strižovský

30.4.2024  10,30

AUS ZP

Rozvoz žiakov Jarovnice

Sámel, Strižovský

30.4.2024  13,00

AUS ZP

Rozvoz žiakov Ostrovany

Sámel, Strižovský

Vedúci dňa počas víkendov

Dátum

Deň

Meno

5. 4. 2024

Piatok

Titáková

6. 4. 2024

Sobota

Kopkášová

7. 4. 2024

Nedeľa

Hardoň

12. 4. 2024

Piatok

Špernogová

13. 4. 2024

Sobota

Olejníková

14. 4. 2024

Nedeľa

Strižovský

19. 4. 2024

Piatok

Titáková

20. 4. 2024

Sobota

Kopkášová

21. 4. 2024

Nedeľa

Hardoň

26. 4. 2024

Piatok

Špernogová

27. 4. 2024

Sobota

Olejníková

28. 4. 2024

Nedeľa

Strižovský

Termíny odovzdania dokumentácie

5. 4. 2024

Termín odovzdania podkladov k mes. uzávierke za 03/24 do učtárne

Kicošová, Majerská, Lazarová, Gembická

10. 4. 2024

Termín na elektronické odoslanie finančných výkazov za 03/2024

Netíková

15. 4. 2024

Termín na odoslanie finančných výkazov za 03/2024

Netíková

25. 4. 2024 do 10,00

Podklady do plánu práce 05/24

všetci zamestnanci

25. 4. 2024 do 10,00

Dochádzka 04/2024

všetci zamestnanci

30. 4. 2024

Odoslanie RIS

ZRŠ

30.4.2024 do 10,00

Dochádzka žiakov 04/2024

triedni učitelia

Dôležité termíny

2.4.2024 od 15,00

Možný príchod do internátu po veľkonočných prázdninách

8.4.-26.4.2024

Zápis do prípravného a prvého ročníka

29.4.2024

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

30.4.2024 do 15,00

Povinný odchod z internátu

2.-3. 5. 2024

Riaditeľské voľno pre žiakov z prevádzkových dôvodov

Plánované opravy a rekonštrukcie

Apríl 2024

Oprava školského ihriska

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

Zalčíková

Kontrola v ŠJ

 

Hospitácie so zameraním na dodržiavanie pedagogických a špeciálnopedagogických zásad

 

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie

Iľašová

Sledovanie obsadenosti odborných učební

 

Kontrola správnosti zápisu učiva do ETK a známok do IŽK

 

Úroveň dosiahnutých výsledkov žiakov v škols. a regionálnych súťažiach

Kamenická

Hospitácie zamerané  na pobyt vonku v ŠMŠ

 

Hospitácie zamerané na vzdelávaciu oblasť v ŠZŠ – variant C

 

Priebežná kontrola zadávania známok do IŽK vo všetkých org. zložkách

 

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

Huszthyová

Kontrola  zabezpečenia akcií pre deti z hľadiska bezpečnosti

 

Hospitácie zamerané na sebaobsluhu

Majerská

Kontrola dodržiavania hygieny pracovníkov kuchyne

 

Kontrola pracovných prostriedkov

Lazarová

Kontrola v oblasti ochrany osobných údajov

 

Kontrola vybavenosti a stavu motorových vozidiel