Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

  

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  JÚN  2021

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

1. 6. 2021

14,30

PK prírodovedná

On-line

3.6.2021

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

7.6.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

8. 6. 2021

14,00

PK spoločenskovedná

5. A trieda

8.6.2021

15,00

PK logopedická

Aula - prezenčne

9.6.2021

13:40

Valné zhromaždenie ZP ZSINS

aula

14.6.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

15.6.2021

13:00

MZ pre ŠZŠ

Trieda MŠ

15. 6. 2021

14,00

MZ pre primárne vzdelávanie

2. A trieda

21.6.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

21.6.2021

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. vedúcej ŠJ

22.6.2021

14:00

Pedagogická rada

Aula

28.6.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

1. 6. 2021

8,00 – 11,40

Projektové vyučovanie, návšteva skanzenu Pribylina pre žiakov 2. A

Pribylina

Dredanová

Olejárová

1. 6. 2021

8,50 – 10,45

Exkurzia do krajčírskej dielne – výroba textilu pre žiakov 9.A

Levoča

Schneider

1.-15.6.21

priebežne

Pozorovanie vývoja motýľov

3.A, 4.A

Múdra

2.6. 2021

Od 8,.00

Projektové vyučovanie: Pečieme ako naše babičky

Školská kuchynka

Foltinská, Bendžalová

3. 6. 2021

9,40 – 10,00

Vysielanie školského rozhlasu

šk. rozhlas

Kamenická, Zalčíková

7.6. 2021

9,30 – 12:30

viď. rozpis

Exkurzia do remeselnej dielne na výrobu hudobných nástrojov

Spišský Hrhov

Hlavajová

7.6.2021

10:30- 11:30

Príbeh hudby 2

aula

Szitáriová

8. 6. 2021

8,00 – 10,00

Exkurzia: Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša pre žiakov 9. A

Národnopisné múzeum, Smižany

Schneider

10. 6. 2021

8,00 – 12,35

Geografia regiónu v teréne, vychádzka s 8. A

Levoča

Majerská

11. 6. 2021

9,00 – 12,00

Návšteva Spišského hradu pre žiakov 4. A

Spišské Podhradie

Jakubovičová

12. 6. 2021

13:00

Turistická vychádzka na rozhľadňu v Odorici

Odorica

Kuchčáková

14. 6. 2021

8,00 – 10,00

Geografia miestnej krajiny, vychádzka s 5. A

Levoča

Majerská

14. 6. 2021

11,50 – 12,35

Beseda s p. Zámečníkom, autorom kníh Divozel a Nezábudka

SKN M. Hrebendu v Levoči

Zalčíková

15. 6. 2021

8,00 – 8,45

Beseda – Obchodovanie s ľuďmi pre žiakov 9. A

Trieda 9. A

Schneider

15. 6. 2021

8,50 – 9,35

Beseda – Obchodovanie s ľuďmi pre žiakov 1.K a 2.K

Trieda 2. K

Schneider

15.6. 2021

 

Projektové vyučovanie 1.K

Mesto Levoča

Fedáková

15.6. 2021

8,00 – 11,40

8,00 – 11.40

8,00 – 12,35

Oslavujme čítaním

ŠZŠ

ZŠ – 1. stupeň

 

 

ZŠ – 2. stupeň

 

Areál školy

 

Mlynárová

Kamenická Szitáriová

 

16. 6. 2021

8,00 – 11,40

Turistická vychádzka pre žiakov 1. P

Levočská priehrada

Mogrovičová

Kotyrová

16. 6. 2021

8,00 – 11,40

Dobrá hračka pre žiakov 6. C

Tatranská Lomnica

Hlavajová,

Džubáková

16. 6. 2021

11,50 – 13,25

Profesijná príprava s p. Wantrubovou pre žiakov 8.A

Trieda 8. A

Motyková

17. 6. 2021

8,00 – 12,35

Turistika – Levočská dolina pre žiakov 7. A

Levočská dolina

Semanová

17. 6. 2021

8,00 – 12,35

Návšteva ZOO pre žiakov 1. A

Spišská Nová Ves

Hrošárová, Bartková

19. 6. 2021

10:00

Turistika – Vysoké Tatry

Vysoké Tatry

Hardoň

17. – 18. 6. 2021

Od 17,00

Čítanie v pyžamkách pre 2.C

Trieda

Mlynárová

20. – 26.6. 2021

 

Exkurzia k moru do Chorvátska

Vybraní žiaci

 

21.6.2021

9:00 – 12:00

Výlet pre 8.C Tricklandia

Starý Smokovec

Švedová

22. 6. 2021

8,30 – 11,30

Návšteva ZOO pre deti ŠMŠ

Spišská Nová Ves

Bašistová, Kolačkovská

22. 6. 2021

 

Projektové vyučovanie 1.K

Okolie Levoče

Fedáková

23. 6. 2021

8,00 – 11,40

Návšteva Kežmarského hradu

Kežmarok

Pavlová

23. 6. 2021

8,00 – 11,40

Turistická vychádzka – staré ihrisko pre žiakov 2. A

Staré ihrisko

Dredanová,

Olejárová

23.6. 2021

 

Výlet: 3.D, 9.D

Levoča a okolie

Foltinská, Bendžalová

23.6.2021

9:00 – 13:00

8. C – vychádzka do okolia Levoče

Levoča a okolie

Švedová

24.6.2021

8:00

2.C – výlet do ZOO

Sp. Nová Ves

Mlynárová

25. 6. 2021

10,00 – 10,45

Rozlúčka s deviatakmi

aula

Schneider

 

26. 6. 2021

10:00

Návšteva náučného chodníka Dedinky v Slovenskom raji

Dedinky

Olekšáková

28.6.2021

8:00

Ochrana človeka a prírody – účelové cvičenie

Levoča a okolie

Kočiš

29.6.2021

8:00

Odovzdávanie učebníc a učebných pomôcok

 

Triedni učitelia

30.6.2021

 

Odovzdávanie vysvedčení

Triedy

Triedni učitelia

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

1. 6. 2021

8,00 – 11.40

Opel

Pribylina

Dredanová, Olejárová a žiaci 2. A

 3.6. 2021

AUS

Žakovce

Hurtuková

 8.6. 2021

AUS

Spišská Belá

Vačíčková, Dredan

8. 6. 2021

8,00 – 10,00

Opel

Nádodnopisné múzeum v Smižanoch

Schneider a žiaci 9. A

11. 6. 2021

8,00 – 11,40

Opel

Spišský hrad

Jakubovičová a žiaci 4. A

15.6.2021

AUS

Štiav. Bane

Garneková

16. 6. 2021

8,00 – 11,40

Opel

Tatranská Lomnica, Dobrá hračka

Hlavajová, Džubáková a žiaci 6. C

17. 6. 2021

8,00 – 12,35

Opel

ZOO Spišská Nová Ves

Hrošárová, Bartková a žiaci 1. A

18.6.2021

AUS

ZŠ Jarovnice

Hlubovič, Vačíčková, Dredan

18.6.2021

AUS Peugeot

Spišská Nová Ves

STK+EK (13:30)

21.6.2021

Opel

Starý Smokovec

Švedová + 8.C

22. 6. 2021

8,30 – 11,30

Opel

ZOO Spišská Nová Ves

Bašistová, Kolačkovská a deti ŠMŠ

23. 6. 2021

8,00 – 11,40

Opel

Kežmarský hrad

Pavlová a žiaci 6. A

24. 6. 2021

8,00 – 12,35

Opel

ZOO Spišská Nová Ves

Mlynárová a žiaci 2. C

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

4. 6. 2021

Sobota

Hardoň

5. 6. 2021

Nedeľa

Petrovičová

6. 6. 2021

Nedeľa

Ondrejková E.

11. 6. 2021

Piatok

Olekšáková

12. 6. 2021

Sobota

Kuchčáková

13. 6. 2021

Nedeľa

Petrovičová

18. 6. 2021

Piatok

Kopkášová

19. 6. 2021

Sobota

Hardoň

20. 6. 2021

Nedeľa

Olekšáková

25. 6. 2021

Piatok

Ondrejková E

26. 6. 2021

Sobota

Kuchčáková

27. 6. 2021

Nedeľa

Petrovičová

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

21.6.2021

Uzatvorenie známok v IŽK

učitelia

23. 6. 2021 do 10,00 hod.

Dochádzka za 06/2021

všetci zamestnanci

28.6.2021

Odoslanie RIS

ZRŠ

29. a 30.6. 2021

Odovzdávanie kompletnej pedagogickej dokumentácie

Triedni učitelia

 

Dôležité termíny

 

11.6.2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 –zamestnanci školy

25.6.2021

Testovanie na ochorenie COVID 19 –zamestnanci školy

Podľa potreby

Testovanie na ochorenie COVID 19 pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy v intervenčnej forme

do 29.6.2021

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

30.6..2021 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

 

 

 

 

1. 6. 2021

8,00 – 10,00

Nahrávanie rozhlasovej relácie – vaše príspevky

Kancelária zástupkýň

Zalčíková, Kamenická

1.6.2021 17:00 – 18:00

AV:  Práca na zvládacích stratégiách stresu u detí so zdravotným postihnutím

On-line, pre všetky kategórie  PZ a OZ

Vašíčková

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola priebežného čerpania fin.prostriedkov

Kontrola klasifikácie žiakov a priebehu komisionálnych skúšok

Zalčíková

Stav plnenia plánu čerpania dovoleniek

Kontrola kompletnej pedag. dokumentácie, príprava ETK na tlač

Kamenická

Kontrola pedagogickej dokumentácie ŠMŠ, PŠ a ŠZŠ

Kontrola údajov v  internetovej žiackej knižke

Kontrola vysvedčení

Kontrola činnosti  a zápisníc PK a MZ

Huszthyová

Kontrola odovzdávania služieb, dokumentácie vo výchovných skupinách.

Hospitácie zamerané na dodržiavanie bezpečnosti pri hrách na školskom ihrisku.

Dredan

Analýza a vyhodnotenie činnosti CŠPP za daný šk. rok

Majerská

Kontrola vybavenia kuchyne

Lazarová

Kontrola zaobchádzania s pracovným a strojným zariadením

Kontrola  prania, žehlenia a opravy bielizne