Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  MÁJ 2022

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

2.5.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

3.5.2022

14:00

PK logopedická

Trieda 3.c

5.5.2022

12:50

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

9.5.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

9.5.2022

9:15

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

16.5.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

17.5.2022

14:00

MZ ŠMŠ

Podateľňa

17. 5. 2022

14:30

MZ pre primárne vzdelávanie - Dredanová

Aula

23.5.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

23.5.2022

10:00

Porada vychovávateľov

Denná izba 3. odd.

24.5.2022

14:00

Porada učiteľov

zborovňa

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3.5.2022

8:30-10:30

Tvorivé dielne

Triedne učiteľky

4.5.2022 

9:00 do 11:00

Exkurzia do štátneho archívu ( 7., 8., 9. ročník ZŠ ) Téma: história našej školy

Levoča

Iľašová

5.5.2022

9:40

Vysielanie šk. rozhlasu

cez šk. rozhlas

Kamenická, Zalčíková

5.5.2022

14:00

Tvorivá dielňa – téma Deň matiek

Denná izba 3. rod.

Kuchčáková

6.5.2022

8:00 – 13:25

McDonald cup – futbalový turnaj pre vybraných žiakov 1. st. ZŠ, ŠZŠ

Spišské Podhradie

Kočiš

9.5.2022

 

 

 

 

 

 

 

8:00 11:40

 

8:00-12:35

8:00-13:25

Tematický deň: Pripravujeme sa na oslavy 100. výročia – multikultúrna a mediálna výchova (výber programu a kostýmov)

Fotografovanie – podľa rozpisu

1.P,1.A, 2.A, 2.C, 3.C 4.C, 4.D,

3.A, 4.A, 5.A, 6.C,

1.K, 3.K, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 9.C

Aula

Areál školy

Kamenická,  Zalčíková

triedni učitelia

10.5.2022

 

Gaňov literárny Prešov: krajská prehliadka v prednese poézie a prózy – vybraní žiaci ŠZŠ

Prešov

Hlavajová, Mlynárová

10.5.2022

10:00 -11:00

Návšteva knižnice Jána Henkela (3.,4. ročník) Téma: kamarátstvo

Levoča

Zemčáková

11. 5. 2022

10:00 – 10:45

Návšteva múzea ŠŠ pre žiakov 2. A a 4. A

Múzeum ŠŠ Levoča

Hrošárová

11.5.2022

14:00

„Šikovné ruky“ – tangram – kto je rýchlejší

Denná izba 4. rod.

Petrovičová

12. – 14. 5. 2022

 

Tmavomodrý festival

Brno

Szitáriová

17.5.2022

8:00 – 11:40

Turistická vychádzka pre žiakov 3. A

Mariánska hora

Dredanová

17.5.2022

14:00

„Pohybom ku zdraviu“ – súťažno-zábavné popoludie

Školský dvor

Bartko

18.5.2022

8:00 – 12:25

Testovanie 5

5. A, 6. A

Motyková

18.-21.5 2022

 

20. ročník celoslovenskej súťaže v sebaob. činnostiach ZP

Sipox Štrba

Halásová

20.5.2022

8:00 – 11:40

Turistická vychádzka pre žiakov 2. C

Mariánska hora

Orlovská, Galová

21.5.2022

13:00

„Otváranie studničiek“, turistika Levočským pohorím

 

Hardoň

22.5.2022

10:00

Prvé sv. prijímanie vybraných žiakov

Kostol sv. Jakuba v Levoči

Motyková

23.5.2022

10:00 -11:00

Návšteva knižnice Jána Henkela ( pr.,1.,2. ročník) tvorivé dielne

Levoča

Hlavajová

23.5.2021

10:00 – 12:00

Návšteva experim. galérie 4.a

Sp. Nová Ves

Múdra

24.5.2022

8:00 – 12:35

Exkurzia pre žiakov 2. A, 4. A – Včelie kráľovstvo

Podlesok

Hrošárová

24.5.2022

8:00 – 12:35

Exkurzia pre žiakov 8. A – jazero Blajzloch

Slovenský raj (spoloč.autobus s HRO)

Semanová

24.5.2022

10:00 -11:00

Návšteva knižnice Jána Henkela ( 3.,4. ročník) tvorivé dielne

Levoča

Zemčáková

24.5.2022

14:00

Májový koláč

 

Strižovský

25.5.2022

8:00 – 13:25

Exkurzia pre žiakov 6. A, 7. A na Spišskú Kapitulu a Spišský hrad

Sp. Podhradie a okolie

Szitáriová, Pavlová

26.5.2022

8:00 – 12:35

Turistická vychádzka pre žiakov 1. A

okolie Levoče

Mogrovičová

27.5.2022

8:00 – 13:30

Exkurzia Spišský hrad a okolie

ŠZŠ: 9.C, 6.C, 3.C, 1.K, 3.K + 5.A

Spišský hrad a okolie

Kotyrová

27.5.2022

10:00 – 11:40

Exkurzia do ZOO - SNV (1.P, 1.A, 2.C, MŠ)

Sp. Nová Ves

Mogrovičová

30.5. - 3.6. 2022

 

ŠH – vybraní žiaci

Brno

Hlavajová, Bašistová

31.5.2022

8:00 – 10:45

Exkurzia v tuneli Branisko pre žiakov 8. a 9. roč.

Beharovce

Iľašová

31.5.2022

14:00

„Vitaj leto“ – výtvarné techniky

ŠKD

Krištofóryová

31.5. 2022

 

Deň otvárania studničiek

ŠMŠ

Okolie Levoče

Triedne učiteľky

Podľa rozvrhu

hodiny OBN, BIO

Realizácia programu Čas premien pre žiakov 7. A, 9. C

triedy

Schneider

Podľa dohody

 

„Výroba bodiek“ – exkurzia do SKN pre žiakov 8. A, 9. A

SKN v Levoči

Semanová

Podľa dohody

 

Návšteva rehabilitačného strediska pre ZP pre vybraných žiakov 8. A a 9. A

Levoča

Pavlová

 

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

9.5. – 20.5. 2022

100. výročie vzdelávania ZP v Levoči

Detské odd.

Parová

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

2.5.2022

AUS

MŠ Odorín

Janigová Gibalová , Garneková

4.5.2022

AUS

ZŠ Jarovnice

Schneiderová, Dredan

5.5.2022

AUS

ŠZŠ Bardejov

Jakubovičová, Garneková

6.5.2022

AUS ZP

Spišské Podhradie

Kočiš

9.5.2022

AUS

Sp. Nová Ves

Múdry

10.5.2022

AUS ZP

Prešov

Hlavajová

11.5.2022

AUS

ŠZŠ Jarovnice

Schneiderová, Dredan

12. – 14.5.2022

AUS ZP

Brno

Szitáriová

16.5.2022

AUS

MŠ Nižný Slavkov

Janigová Gibalová, Garneková

17.5.2022

AUS

ZŠ Lučenec

Schneiderová, Dredan

19.5.2022

AUS

Žakovce

Garneková

20.5.2022

AUS

ZŠ Chminianske Jakubovany

Hlubovič, Schneiderová

23.5.2022

AUS ZP

Spišská Nová Ves

Múdra

27.5.2022

AUS ZP

Spišská Nová Ves

Mogrovičová

30.5. – 3.6. 2022

AUS ZP

Brno, Hustopeče

Hlavajová

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

Máj 2022

Oprava a montáž žalúzií (vybrané triedy + balkón VCH)

Máj 2022

Výmena tesnení a oprava okenných krídel balkón ŠKD

Máj 2022

Inštalácia proti slnečných fólií balkón ŠKD

Máj 2022

Výmena kovania 3 ks dverí (2x východ do dvora + šk.kuchyňa)

 

Dôležité termíny

 

2.5.2022

Pohovory do praktickej školy

do 30.5.2022

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

2.5.2022 až 13.5.2022

Pedagogická prax študentov PdF UK

 

Určení PZ a OZ

3. 5. 2022

9:00–11:00

Nahrávane do šk. rozhlasu

Kancelária zástupkýň

Kamenická, Zalčíková

10.5.2022

Aktualizačné vzdelávanie – práca so žiakom so ZP – praktická časť

SSI – plocha na POSP

Všetci PZ a OZ

23.5. – 3.6. 2022

Účasť na maturitných skúškach

SOŠPg v Levoči

Zalčíková

26.-28.6. 2022

Návšteva zrakových terapeutov z ČR v našej škole

 

Garneková

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

1. 5. 2022

Nedeľa

Kopkášová

6. 5. 2022

Piatok

Petrovičová

7. 5. 2022

Sobota

Hardoň

8. 5. 2022

Nedeľa

Kuchčáková

13. 5. 2022

Piatok

Kuchčáková

14. 5. 2022

Sobota

Ondrejková Eva

15. 5. 2022

Nedeľa

Petrovičová

20. 5. 2022

Piatok

Hardoň

21. 5. 2022

Sobota

Kopkášová

22. 5. 2022

Nedeľa

Ondrejková Eva

27. 5. 2022

Piatok

Kuchčáková

28. 5. 2022

Sobota

Ondrejková Eva

29. 5. 2022

Nedeľa

Petrovičová

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

25. 5. 2022

Podklady do mesačného plánu 06/22

všetci zamestnanci

30. 5. 2022 do 9,00

Dochádzka za 05/22

všetci zamestnanci

26. 5. 2022

Odoslanie RIS

ZRŠ

 

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti v ŠKD a ŠI

 

Kontroly zamerané na dodržiavanie školského poriadku

 

Hospitácie so zameraním na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy

Zalčíková

Plnenie mesačného plánu exkurzií, besied a iných aktivít

Kontrola dochádzky žiakov

Stav vedenia pedagogickej dokumentácie (ETK, IŽK)

Kamenická

Hospitácie zamerané na vzdelávaciu oblasť ŠZŠ – variant C.

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie.

Kontrola efektívneho využitia pracovného času pedagogických zamestnancov.

Huszthyová

Kontrola záznamov  výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Hospitácie zamerané na prípravu na vyučovanie.

Dredan

Kontrola osobných spisov klientov CŠPP, vykazovanej činnosti   a jej elektronickej verzie (FreeTech, EvuPP)

Majerská

Kontrola dodržiavanie vydávaných hmotností potravín na prípravu pokrmov

Kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami

Lazarová

Kontrola dochádzky do zamestnania THP

 

Kontrola hygieny na zverenom úseku