Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC MÁJ 2023

 

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

2. 5. 2023

8,00

Stretnutie žiakov a pedagógov

aula

2. 5. 2023

14,00

Stretnutie predsedníctva ZP

podateľňa

4. 5. 2023

10,00

Prijímacie pohovory do PŠ

podateľňa

do 5.5.2023

 

Zrealizovať triedne rodičovské združenia

triedy

9. 5. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

9. 5.2023

14,00

Stretnutie školského parlamentu

podateľňa

10.5.2023

8,00

Rada školy

podateľňa

15. 5. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

16. 5. 2023

14,00

MZ pre MŠ

trieda ŠMŠ

16. 5. 2023

14,30

MZ pre primárne vzdelávanie

4. A

22. 5. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

22. 5. 2023

9,00

Stravovacia komisia

kanc. ved. jedálne

23. 5. 2023

14,00

MZ pre PŠ

1. K

23. 5. 2023

14,15

PK logopedická

1. B

29. 5. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

2. 5. 2023

10,00-12,35

Lokomočné hry vo Funville 3.C 

Hozelec

Orlovská

3. 5. 2023

8,00-8,45

Čas premien – dospievanie pre žiakov 7. A triedy

7. A

Schneider

4. 5. 2023

8,00-11,40

Deň otvorených dverí: MŠ2, 1.A, 2.A, 3.A, 3.C, 4.C,

Hasičský a záchranný zbor v Levoči

Triedni učitelia

9. 5. 2023

10,00-11,40

Školské kolo súťaže v POSP

SŠI

Halásová, Zemčáková

10. 5. 2023

14,00

„Svetový deň pohybu k zdraviu“ – športové popoludnie

Školský dvor

Kuchčáková

11. 5. 2023

11,00 – 12,00

„Príbeh hudby“ koncert pre žiakov 2. stupňa

Aula

Szitáriová

14. - 19.5. 2023

 

Športové hry v Owinskej, vybraní žiaci

Poľsko

Kočiš, Mačupa

16. 5. 2023

8,05

Vysielanie školského rozhlasu

Kancelária zástupkýň

Kamenická,

Iľašová

16.5.2023

8,00-8,45

Čas premien – dospievanie pre žiakov 7. C triedy

7. C

Schneider

16. 5. 2023

14,00

„Cudzie slová“ - súťaž pre starších žiakov

Denná izba 4. rod.

Petrovičová

17. 5. 2023

8,00-12,35

Turistická vychádzka pre žiakov 2. A

Levočská priehrada

Mogrovičová

Olejníková

18.5.2023

10,00 – 11,00

„Nedaj sa, hovor o tom!“ predstavenie pre žiakov 1. a 2. st.

Telocvičňa

Orletová

23. 5. 2023

14,00

Tvorivá dielňa v prírode

Okolie Levoče

Kopkášová

23. 5. 2023

14,00

„Vitaj leto“ – výtvarné techniky

ŠKD

Krištofóryová

24.5.2023

 

 

8,00-11,40

 

8,00-12,35

8,00-12,35

Tematický deň: „ Na vlne poznania“

1.P, 1.A, 1.B, 1.D, 2.A, 2.C, 3.A, 3.C, 4.A, 5.C, 2.E

5.A, 1.K

6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 7.C, 4.C

Triedy, školský dvor, okolie školy

 

 

Spišský Hrhov

Triedni učitelia

 

 

 

 

Schneider

25. 5. 2023

8,00-12,35

Vlastivedná exkurzia – 4. A

Spišská Nová Ves

Kamenická,

Dredanová

25. 5. 2023

11,50 – 13,25

Profesijná orientácia s pani Wantrubovou

8. A

Motyková

25. 5. 2023

9,00-11,40

Spoznávame Levoču: 3.E,2.E,1.D

Levoča

Ružbacká, Kotyrová, Rišová

26. 5. 2023

10,55-12,35

Vlastivedná exkurzia – 3.A

Veža Baziliky sv. Jakuba

Kamenická,

Hrošárová

26.5.2023

8,00

Beseda pre žiakov 2. stupňa ZŠ „Život v Mexiku“

aula

Majerská

30. 5. 2023

14,00

 

„Krížovky“ – súťaž pre starších žiakov

Denná izba 4. rod.

Petrovičová

31. 5. 2023

11,50 – 13,25

Profesijná orientácia s pani Wantrubovou

8. A

Motyková

Každý utorok

11,00-13,00

Ateliér inak - arteterapia

Ateliér inak - Levoča

Hlavajová

Podľa ponuky

14:00

Deň hasičov – návšteva hasičskej stanice

 

Špernogová

Podľa dohody

Podľa dohody

Exkurzia do archívu ( 5. A, 6. A)

Levoča

Bendžalová

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

15. – 26. 5. 2023

Fr. Krištof Veselý–zakladateľ slov. operety (120. výročie narodenia)

Detské odd.

Parová

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

2. -. 12.5. 2023

Nahrávanie do školského rozhlasu

Kancelária zástupkýň

Kamenická, Iľašová

3.5. 2023

Exkurzia študentov z Prešova

Aula

Kamenická V.

4. 5. 2023

Účasť na konferencii

Bratislava

Zalčíková

19. 5. 2023

Účasť na vzdelávaní

Košice

Iľašová

22. – 30. 5.

Účasť na maturitných skúškach

SOŠPg Levoča

Zalčíková

Celý mesiac

Zabezpečenie desiaty z jedálne

Dolná chodba

Džubáková

 

Plán služobných ciest

Dátum

Doprava

Cieľ cesty

Účastníci

2.5.2023

AUS ZP

Hozelec

3.C, Orlovská, Sámel

4. 5. 2023

AUS SKN

Bratislava

Zalčíková

5. 5. 2023, 8,30

AUS

Poprad

Sámel

5. 5. 2023, 10,00

AUS ZP

Jarovnice

Regec, Ondrejková

5. 5. 2023, 12,30

AUS ZP

Ostrovany

Regec, Ondrejková

9.5.2023, 8,30

AUS

Poprad

Sámel

9.5.2023, 10,00

AUS ZP

Jarovnice

Múdry, Zavacká

9.5.2023, 12,30

AUS ZP

Ostrovany

Múdry, Zavacká

19. 5. 2023

AUS

Košice

Iľašová

26.5.2023, 8,30

AUS

Poprad

Sámel

26.5.2023, 10,00

AUS ZP

Jarovnice

Regec, Ondrejková

26.5.2023, 12,30

AUS ZP

Ostrovany

Regec, Ondrejková

29.5.2023, 8,30

AUS

Poprad

Sámel

29.5.2023, 10,00

AUS ZP

Jarovnice

Múdry, Zavacká

29.5.2023, 12,30

AUS ZP

Ostrovany

Múdry, Zavacká

Termíny odovzdania dokumentácie

26. 5. 2023

Podklady do plánu práce 06/23

všetci zamestnanci

29. 5. 2023 do 13,00

Dochádzka 05/2023

všetci zamestnanci

31. 5. 2023 do 10,00

Dochádzka žiakov

triedni učitelia

30. 5. 2023

Odoslanie RIS

ZRŠ

Plánované kontroly a hospitácie

Zalčíková

Kontrola záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti v ŠKD a ŠI;  Hospitácie so zameraním na efektívnosť využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky;

Iľašová

Plnenie ročného plánu exkurzií, besied a iných činností plánovaných počas šk. roka.

Kontrola dochádzky žiakov.

Stav vedenia pedagogickej dokumentácie učiteľmi a tr. učiteľmi

Kamenická

Hospitácie zamerané na vzdelávaciu oblasť ŠZŠ – variant Priebežná kontrola triednickej dokumentácie.

Kontrola efektívneho využitia pracovného času pedagogický zamestnancov.

Hustzhyová

Kontrola záznamov  výchovno-vzdelávacej činnosti.

Hospitácie zamerané na prípravu na vyučovanie.

Majerská

Kontrola dochádzky

Kontrola dokumentácie HACCP

Lazarová

Kontrola dochádzky do zamestnania THP

Kontrola hygieny na zverenom úseku

Vedúci dňa v dňoch neprítomnosti vedúcej výchovy

Dátum

Deň

Meno

1. 5. 2023

Nedeľa

Kuchčáková

12. 5. 2023

Piatok

Kopkášová

13. 5. 2023

Sobota

Záthurecká

14. 5. 2023

Nedeľa

Petrovičová

19. 5. 2023

Piatok

Kuchčáková

20. 5. 2023

Sobota

Petrovičová

21. 5. 2023

Nedeľa

Záthurecká

Dôležité termíny

30. 5. 2023

Možnosť nahlásiť zmenu stravy