Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je mesačný plán len orientačný a môže sa meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  MAREC  2021

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

1.3.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

2.3.2021

14:30

Spoločenskovedná PK

On-line

4.3.2021

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

8.3.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

9.2. 2021

14:15

MZ ŠMŠ

On-line

9.2. 2021

15:00

MZ ŠZŠ

On-line

15.3.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

16.3.2021

15:00

PK prírodovedná

On-line

22.3.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

22.3.2021

9:00

Stravovacia komisia

kanc. ved. jedálne

22.3.2021

10:00

Porada vychovávateľov

On-line

23.3.2021

15:00

Porada učiteľov

On-line

29.3.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

30.3.2021

15:00

PK logopedická

On-line

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

2. 3. 2021

8,00 – 8,45

Nástrahy internetu - beseda

9. A

Schneider

2. 3. 2021

10,00-10,45

Nástrahy internetu - beseda

8. A

Schneider

4. 3. 2021

7,45-8,00

Vysielanie školského rozhlasu

online

Zalčíková, Kamenická

9. 3. 2021

18:00

Súťaž vo veslovaní

 

Ondrejková

10. 3. 2021

10,00-10,45

Nástrahy internetu - beseda

8. C

Schneider

10. 3. 2021

11,50 – 12,35

Nástrahy internetu - beseda

7. A

Schneider

17.3.2021

8:00 – 11:40

Učíme sa hrou – 1.P

trieda

B. Mogrovičová

17. 3. 2021

10,55 – 11,40

Nástrahy internetu - beseda

1. K

Schneider

23. 3. 2021

14:00

Mesiac knihy – zábavno-súťažné popoludnie s rozprávkou

Škd

Gajdošová

18. 3. 2021

14:00

Tvorivá dielňa: téma Veľká noc

Denná izba

Ondrejková Eva, Kuchčáková, Kopkášová

29. 3. 2021

10,55 – 11,40

Nástrahy internetu

2. K

Schneider

Celý mesiac

 

Výroba veľkonočných dekoratívnych predmetov z dreva

Dielňa

Strižovký

 

 

 


 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

4.3.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

11.3.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

18.3.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

25.3.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

5. 3. 2021

Piatok

Kuchčáková

6. 3. 2021

Sobota

Olekšáková

7. 3. 2021

Nedeľa

Kopkášová

12. 3. 2021

Piatok

Hardoň

13. 3. 2021

Sobota

Petrovičová

14. 3. 2021

Nedeľa

Ondrejková E

19. 3. 2021

Piatok

Kuchčáková

20. 3. 2021

Sobota

Ondrejková E.

21. 3. 2021

Nedeľa

Kopkášová

26. 3. 2021

Piatok

Petrovičová

27. 3. 2021

Sobota

Hardoň

28. 3. 2021

Nedeľa

Olekšáková

 

Dôležité termíny

 

do 30.3.2021

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

31.3.2021 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

1.4. – 6.4.2021

Veľkonočné prázdniny

Každý piatok až do odvolania od 9:30

Testovanie na ochorenie COVID 19 pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy

Celý mesiac

Možnosť darovať 2% dane pre ZP ZŠINS

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

1.3.2021

Webinár: Vplyv nesprávnej výslovnosti na poruchy čítania a pravopisu

On-line

Dredanová

2. 3. 2021

8,00 – 10,00

Nahrávanie rozhlasovej relácie – vaše príspevky

Kancelária zástupkýň

Zalčíková, Kamenická

3.3.2021

Webinár: Ako budovať inkluzívne prostredie už v MŠ

On-line

Bašistová

5. 3. 2021 od 12:30

Záverečná skúška – inovatívne prvky v kariérovom poradenstve

On-line

Motyková

11.3.2021

Webinár: Školská zrelosť

On-line

Bašistová

16.3.2021

Školenie Zmeny v rozhodovaní RŠ

On-line

Múdra

30.3.2021

Webinár: Agresívne správanie u dieťaťa v MŠ

On-line

Bašistová

31.3.2021

Webinár: Stimulačné aktivity zamerané na rozvoj deficitov školskej spôsobilosti

On-line

Dredanová

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

25. 3. 2021 do 10:00 hod.

Dochádzka 3/2021

všetci zamestnanci

25. 3. 2021 do 13:00

Podklady do mesačného plánu práce na 4/2021

všetci zamestnanci

30.3.2021

Odoslanie RIS

ZRŠ

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontroly zamerané na dodržiavanie bezpečnostných predpisov

Kontrola pokladne

Zalčíková

Kontrola dochádzky zamestnancov - dodržiavanie príchodu a odchodu z práce

Kontrola prípravy žiakov na vyučovanie v ZŠ

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

Kamenická

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

Kontrola náplne práce asistentov učiteľa

Kontrola projektového vyučovania v MŠ, PŠ, ŠZŠ

Huszthyová

Kontrola nočnej služby.

Hospitácie zamerané  na činnosť počas soboty a nedele.

Dredan

Kontrola a usmerňovanie pracovníkov s cieľom zvyšovať kvalitatívnu úroveň služieb poskytovaných CŠPP (implementácia procesných štandardov)

Majerská

Kontrola dochádzky

Kontrola dokumentácie

Kontrola dezinfekcie kuchynských priestorov a priestorov ŠJ

Lazarová

Kontrola BOZP a PO

Kontrola evidencie a zapisovania poštovného

 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

31.03.- 01.04.2021

Oprava schodišťa pri hlavnom vstupe do budovy školy

Marec – apríl 2021

Montáž regálov v bývalej kotolni