Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIACE JÚL, AUGUST  2024

Porady a stretnutia

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

1.7.2024

9,00

Porada THP

podateľňa

2.7.2024

8,00

Porada pracovníkov ŠJ

Kancelária vedúcej ŠJ

21.8.2024

8,15

Porada vedenia

podateľňa

26.8.2024

8,00

Pedagogická rada

zborovňa

26.8.2024

10.30

Prevádzková porada

aula

Aktivity pre osoby a organizácie, ktoré budú prebiehať počas letných prázdnin v škole

11.7.2024

Návšteva p. Elizabeth Sammons z USA

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

1.7.2024 o 14,00

Zasadnutie rady SABP

online

Semanová

3.7.2024

Stretnutie poradného orgánu riaditeľky RÚŠS

Prešov

Zalčíková

Plán pracovných ciest

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

1.7.2024,

6,15 + 10,00

AUS

Poprad – Ford

Sámel, Hudák

3.7.2024

AUS

Prešov

Zalčíková, Sámel

10.7.2024

AUS

Levoča zberný dvor

Sámel, Hudák

Termíny odovzdania dokumentácie

Do 2. 7. 2024

Uzatvorenie triednej dokumentácie v tlačenej forme

všetci učitelia

Do 2. 7. 2024

Uzavretie triednych kníh a výkazov v elektronickej forme

všetci učitelia

2.7.2024

Termín odovzdania podkladov k mes. uzávierke za 06/24 do učtárne

Kicošová, Majerská, Lazarová, Gembická

do 4. 7. 2024

Skompletizovať IVP

učitelia

do 4. 7. 2024

Odovzdať zápisnice MZ a PK

Vedúci MZ a PK

10.07.2024

Termín na elektronické odoslanie finančných výkazov za 06/2024

Netíková

2.8.2024

Termín odovzdania podkladov k mes. uzávierke za 07/24 do učtárne

Kicošová, Majerská, Lazarová, Gembická

9.8.2024

Termín na elektronické odoslanie finančných výkazov za 07/2024

Netíková

26. 8. 2024 do 10,00

Dochádzka za 08/24

všetci zamestnanci

Dôležité termíny

Od 1.7. do 31.8.2024

Letné prázdniny

Od 1.7. do 31.8.2024

Prerušená prevádzka špeciálnej materskej školy

2. 9. 2024 o 8,30

Začiatok školského roka

Možnosť ubytovať sa v internáte od 7,30

Plánované opravy a údržba školy

1.7.-4.7.2024

Oprava omietok a maľovanie snoezelen a chodba pred sneozelen

8.7. - 31.8.2024

Oprava omietok a maľovanie 7 miestností internát dievčatá

8.7. - 31.8.2024

Modernizácia kúpeľňa dievčatá

1.7.- 31.8.2024

Oprava rozvodov kúrenia, výmena hlavného ventilu

1.7.- 31.8.2024

Prerábka sprchy na WC v ŠKD

1.7. – 31.7.2024

Premiestnenie bojlera v školskej kuchyni, oprava rozvodov vody

20.7.- 15.8.2024

Oprava omietky (časť) a maľovanie priestorov školskej kuchyne

15.08. – 31.8.2024

Montáž umývačky riadu v školskej kuchyni

Pohotovosť v čase letných prázdnin

8. – 12. 7. 2024

Huszthyová

15. – 19. 7. 2024

Iľašová

22. – 26. 7. 2024

Zalčíková

29. 7. – 2. 8. 2024

Kamenická

5. – 9. 8. 2024

Majerská

12. – 16. 8. 2024

Lazarová

19. – 23. 8. 2024

Kamenická