Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIACE JÚL, AUGUST    2019

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

1. – 4.7. 19

 

Ukončovanie ped. dokumentácie, upratovanie tried a miestností v internáte

 

29.7. - 9.8.2019

 

Celoškolská dovolenka

 

od 12.8.2019

 

nástup vedenia školy do práce (podľa potreby)

 

15.8.2019

7:30

Porada vedenia

podateľňa

20.8. – 27. 8. 2019

 

Pobyt v Turecku –  pre prihlásených zamestnancov školy

Odchod spred školy na letisko do Košíc spoločným autobusom  bude oznámený cca týždeň pred odletom.

Predpokladaný odchod o 17:00

 

22. 8. – 25.8. 2019

 

Pobyt na západnom Slovensku – pre prihlásených zamestnancov školy

8:00 príchod zamestnancov do školy

8:15 odchod autobusu spred školy

 

Od 26.8.2019

 

Nástup PZ a OZ do práce (podľa potreby)

 

28.8.2019

8:00

Pedagogická rada

Zborovňa

28. – 30.8.

 

Príprava tried a miestností v internáte

 

28.8.2019

11:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

podateľňa

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

28. 8. 2019

Dochádzka za august 2019

Všetci ped. zamestnanci

Do 5.9.2019

Podklady do celoročného plánu práce

 

 

Dôležité termíny

 

2.9.2019

Začiatok školského roka 2018/2019

2. 9. 2019 od 6:00

Možný príchod do internátu

 

Rekonštrukčné práce v škole počas leta

 

Úprava predzáhradky

Ľavá časť pred školou

Maľovanie reliéfu

Stena plota v ľavej časti predzáhradky

Vypratanie kotlov 

bývalá kotolňa

Vytvorenie skladu učebníc

Bývalá kotolňa

Maľovanie dvier a zárubní

Horná a dolná chodba školy

Výmena osvetlenia

Horná a dolná chodba školy

Montovanie vodiaceho zábradlia

Horná a dolná chodba školy

Montáž varovných pásov

Schody v škole – vždy zhora

Renovácia auly

aula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  MÁJ  2019

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

6.5.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

7.5.2019

14:00

MZ pre praktickú školu

II.K

7.5. 2019

14:00

PK prírodovedná – 9.A

Semanová

7.5.2019

14:30

Logopedická PK

aula

14.5.2019

7:40

Stretnutie žiakov školy

aula

14.5.2019

14:00

Gremiálna rada

podateľňa

20.5.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

20.5.2019

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

20.5.2019

9:30

Porada vychovávateľov

Denná izba 2. rodiny

21.5.2019

14:00

Porada učiteľov

zborovňa

23.5.2019

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

27.5.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

28.5.2019

14:00

Žiacka rada

Podateľňa

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

Podľa dohody

14:00

Kolkáreň

SNV

Hardoň

2.5. 2019

9:00-13:00

Projektové vyučovanie: Návšteva u zverolekára (9.C, 2.K)

Levoča

Švedová, Mogrovičová

3.5. 2019

7:50-14:00

Exkurzia: Spišský hrad (4.A)

Spišský hrad

Kamenická

3. 5. 2019

8:00

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo – Kotarbová

Prešov

Szitáriová

3. 5. 2019

10:00 – 11:40

Turistická vychádzka – zber liečivých rastlín – žiaci I. P

Mariánska hora

Mlynárová

6.5.2019

10:00

Zážitkové čítanie v SKN pre žiakov I. K

SKN Levoča

Orlovská

6. 5. 2019

14:00

Tvorivá dielňa – téma Deň matiek

Denná izba

Kuchčáková

7.5. 2019

8:00

Hráme a tancujeme deťom (vybraní žiaci podľa rozpisu)

Mestské divadlo Levoča

Kamenická

12. - 17. 5. 2019

 

Športové hry Owinska – vybraní žiaci

Poľsko

Kočiš, Hardoň

13.5.2019

15:00

Deň matiek v ŠMŠ

Trieda ŠMŠ

Ondrejková, Rišová

14. 5. 2019

13:55 – 14:35

Čas premien (dospievanie) pre dievčatá VII. A, VII. B, VIII.C

aula

Schneider

15. 5. 2019

18:00

„Cudzie slová“ – kvíz pre starších žiakov

aula

Petrovičová

16. 5. 2019

8:00

Prijímacie pohovory do PŠ

SŠI Levoča

Motyková

18. 5. 2019

9:00

Turistika Tatranskou magistrálou

Vysoké Tatry

Ondrejková

20.5. 2019

10:00-13:00

Projektové vyučovanie: Turistická vychádzka (1.K, 2.K, 9.C)

Levočská priehrada

Mogrovičová,

Švedová. Orlovská

21. 5. 2019

8:00 – 16:00

Exkurzia do Múzea slovenskej dediny – žiaci 2. st. ZŠ a 9. roč. ŠZŠ

Martin

Iľašová, Motyková

21.5. 2019

 

Okresné kolo Spelling Bee – vybraní žiaci

ZŠ G. Haina Levoča

Semanová

23.5.2019

10:00 – 10:45

Zážitková hodina so zam. na bájky VII.A

trieda

Št. Juhásová

Zalčíková

28.5.2019

8:00 – 9:30

Zápis nových čitateľov do knižnice I.A

SKN

Zemčáková

28.5.2019

8:45

Výstava mláďatá pre IV.A

Múzeum Sp. Nová Ves

Múdra

28. 5. 2019

10:55 – 12:35

Zmysly a zmyslové orgány pre žiakov VII. A, VII. B

Múzeum ŠŠ Levoča

Schneider

29.5.2019

9:00

Brincklandia pre ž. I. st.

Košice

Fedáková

30.5.2019

 

Čitateľský maratón

SKN

Szitáriová

30.5.2019

7:30

Kráľ moderného tanca

Lipany

Orlovská,

Hlavajová

31.5.2019

10:00

Piknik pre žiakov I. K

Školský dvor

Orlovská

Podľa dohody

 

Kino – pre žiakov I. K a II. K

Levoča

Orlovská

Podľa dohody

 

Stretnutie detí zo ŠMŠ s deťmi z MŠ G.Haina

Škola

Ondrejková, Rišová

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu

vrátnica

I. P, tr. uč. Mlynárová

Celý mesiac Pondelok, streda, piatok

v čase od 8:00 do 8:45

Pozorovanie premeny húseníc na motýľov – 1. stupeň ZŠ, ŠMŠ, ŠZŠ

podateľňa

Múdra

 

Aktivity v triede pri NsP

 

6.- 10.5.2019

Medzinárodný deň sestier – kultúrny vstup žiakov

13.- 17.5. 2019

Leonardo da Vinci / 500.výročie úmrtia - dielo - Posledná večera

20. - 24.5. 2019

Ladislav Medňanský /100.výročie úmrtia - diela v kaštieli Strážky 

 

Aktivity pre rodičov

 

13.5.2019

Deň matiek pre rodičov ŠMŠ

31.5.2019 v čase od 11:40 do 14:00 (bližší čas určí triedny učiteľ)

Triedne rodičovské združenie s programom:

1. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov

2. Zmeny v školskom stravovaní od 1.9.2019

3. Školské výlety, pobyty, exkurzie

4. Príprava nového predmetu: Sociálne zručnosti

5. Rôzne – podľa potrieb jednotlivých tried

6. Diskusia

7. Záver

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

7.5. 2019

13. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl

UK v Bratislave

Halásová

13.5. 2019

Metodické stretnutie učiteľov II. stupňa ZŠ

v ZŠ Radoľa (14:00 hod)

Dredan

16.5.2019

Stretnutie odb. skupiny

VUDPaP Bratislava

Dredan

21.5.2019

Stretnutie odb. skupiny

ŠPU Bratislava

Múdra

27. – 29.5.2019

Maturity

SPgŠ Levoča

Zalčíková

29.5.2019

Seminár k zákonu o PZ a OZ

Prešov

Múdra

Podľa pozvánky

Inovačné funkčné vzdelávanie

Spišská Nová Ves

Zalčíková

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

2.5. 2019

AUS

ZŠ Komenského, Revúca

Jakubovičová

3.5. 2019

AUS ZP

Spišské Podhradie - Levoča

Žiaci 4.A

3.5.2019

AUS

Prešov

Szitáriová + žiaci

7. 5. 2019

AUS ZP

Rozvoz žiakov

Ďatková

12. - 17. 5. 2019

AUS ZP

Owinska

Hardoň

13.5. 2019

AUS

ZŠ Radoľa   (odchod 11.00 h)

Dredan

14.5. 2019

AUS

Stará Ľubovňa

Hurtuková, Jakubovičová

15.5. 2019

AUS

Martin,  ZŠ Lietavská Lúčka

Hurtuková, Dredan

16.5.2019

AUS

Prešov

Múdra

20.5. 2019

AUS

Spišský Hrhov, Klčov

Gibalová, Hurtuková

21.5. 2019

AUS

Zborov, ŠZŠ Zborov

Hurtuková, Jakubovičová

22.5. 2019

AUS

MŠ Lev. Lúky, MŠ Spišská Nová Ves

Gibalová, Hurtuková

23.5. 2019

AUS

Trebišov, Humenné

Hlubovič, Jakubovičová, Dredan

24.5. 2019

AUS

Poprad

Bujňáková,

27.5.2019

AUS

Liptovský Mikuláš

Hurtuková

28.5.2019

AUS ZP

Spišská Nová Ves

Múdra + žiaci

28.5. 2019

AUS

Čechynce

Hurtuková

29.5.2019

AUS

Prešov

Múdra

30.5. 2019

AUS

Važec, Svit, Nemecká

Hurtuková, Hlubovič

31. 5. 2019

AUS ZP

Rozvoz žiakov

Zavacká A.

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

1.5.2019

Streda

Špernogová

3. 5. 2019

Piatok

Bartko

4. 5. 2019

Sobota

Ondrejková

5. 5. 2019

Nedeľa

Petrovičová

17. 5. 2019

Piatok

Kuchčáková

18. 5. 2019

Sobota

Gajdošová

19. 5. 2019

Nedeľa

Kopkášová

24. 5. 2019

Piatok

Hardoň

25. 5. 2019

Sobota

Bartko

26. 5. 2019

Nedeľa

Petrovičová

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

29.5.2019

Podklady do mesačného plánu

Vedúci zamestnanci

28.5.2019 do 10.00

Dochádzka za 5/2019

Všetci ped. zamestnanci

30.5.2019

Export RIS

Kamenická, Zalčíková

 

Dôležité termíny

 

7.5.2019 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

9. – 10. 5. 2019

Voľno pre žiakov školy udelené riaditeľkou

12.5.2019 po 15:00

Možný príchod do internátu

Do 15.5.2019

Zmena hesla v PC vedúcich a administr. zamestnancov

31.5.2019 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

2.6.2019 po 15:00

Možný príchod do internátu

Do 30.5.2019

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola záujmových útvarov a mimoškolskej činnosti v ŠKD a ŠI

 

Kontroly zamerané na dodržiavanie školského poriadku

 

Hospitácie so zameraním na medzipredm. vzťahy a prierezové témy

Kamenická

Hospitácie zamerané na vzdelávaciu oblasť ŠZŠ – variant C

 

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

 

Kontrola využitia pracovného času pedagogických zamestnancov

Zalčíková

Hospitácie so zameraním na uplatňovanie prierezových tém

 

Stav prípravy exkurzií, výletov v závere šk. roka

 

Kontrola elektronickej triedenej dokumentácie

Huszthyová

Kontrola záznamov  výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Hospitácie zamerané na prípravu na vyučovanie.

Dredan

Kontrola osobných spisov klientov CŠPP, vykazovanej činnosti   a jej elektronickej verzie

Majerská

Kontrola hmotnosti vydávaných potravín na prípravu pokrmov

 

Kontrola hospodárenia s pridelenými hygienickými prostriedkami

Gurčíková

Kontrola dochádzky do zamestnania THP

 

Kontrola hygieny na zverenom úseku