Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  MAREC  2019

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

4.3.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

5.3.2019

7:40

Stretnutie žiakov školy

aula

5.3.2019

14:00

Porada ŠMŠ

podateľňa

11.3.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

12.3.2019

11:00

Porada CŠPP

podateľňa

14.3.2019

12:35

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

18.3.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

18.3.2019

9:00

Stravovacia komisia

Kanc. ved. výchovy

18.3.2019

9:30

Porada vychovávateľov

DI 2. rodiny

19.3.2019

14:00

Porada učiteľov

zborovňa

25.3.2019

8:00

Porada vedenia

podateľňa

26.3.2019

14:00

Žiacka rada

Podateľňa

26.3.2019

14:00

Stretnutie PK logopédia

I.P

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

3. 3. 2019

8.00 – 16.00

Tanečná súťaž „Pohyb bez bariér“ – tanečný krúžok

Košice

Orlovská

4.3.2019

9,00-12,00

Projektové vyučovanie: Návšteva žiakov z MŠ -Levoča

III.C + areál školy

Hlavajová

4. 3. 2019

11.50-13.25

Plávanie pre žiakov

VII.B

Bazén SŠI, Nám. Š. Kluberta 1

Schneider

4. 3. 2019

14:00

Fašiangový sprievod školou

 

Ondrejková

6.3.2019

8:00

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín pre I. stupeň ZŠ, ŠZŠ

Aula

Zalčíková

6.3.2019

8:55

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín pre II. stupeň ZŠ, ŠZŠ a PŠ

Aula

Zalčíková

6.3.2019

10:00 – 11:40

Súťaž v jazykových zručnostiach pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia súťaže v POSP

Triedy

Mlynárová, Szitáriová

6.3. 2019

10,00-11,40

Školské kolo POSP

Internát

Halásová

12. 3. 2019

8.00 – 12.35

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Mestské divadlo Levoča

Szitáriová, Motyková

13. 3. 2019

10.00

Zahrajme si rozprávku pre žiakov III. A a IV. A

aula

Jakubovičová

16. 3. 2019

14:00

„Dorotka z Fidorkova“ – rozprávkové predstavenie

aula

Kopkášová

19. 3. 2019

10.00 – 11.40

Správame sa bezpečne pre žiakov III. A a IV. A

aula

Schneider

20. 3. 2019

10.00

Zážitkové čítanie v SKN pre žiakov III. A a IV. A

SKN v Levoči

Jakubovičová

21. 3. 2019

8.00

Exkurzia do DSS pre žiakov I.K

Rakovec n. Ondavou

Orlovská, Orletová

21. 3. 2019

18:00

Mesiac knihy – zábavno-súťažný večer s rozprávkou

Denná izba 3. rodiny

Gajdošová

25.3.2019

10,00

Marec mesiac knihy: čítanie detských kníh

(ŠMŠ, ale môžu sa pridať aj iní)

SKN Mateja Hrebendu Le

Rišová

26. 3. 2019

14:00

„Karaoke show“ – súťaž v speve

aula

Bartko

29. 3. 2019

10.00-11.40

Zážitkové čítanie kníh o zvieratách v SKN - žiaci I.P

SKN v Levoči

Mlynárová

30. 3. 2019

 

Majstrovstvá Slovenska v kolkoch

Trstená

Hardoň

Celý mesiac

 

Starostlivosť o figurínu – VIII.D

Pri vrátnici

Bendžalová

Celý mesiac

 

Súťaž vo veslovaní

Vesláreň

Ondrejková E.

 

 

Aktivity pre rodičov

 

22.3. 2019

Výstava kompenzačných pomôcok

SŠI Levoča

Hlubovič

22. – 24.3.2019

Metodický pobyt pre rodičov a deti so zrakovým postihnutím

SŠI Levoča

Dredan

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

4.3.2019

Týždeň knižníc

Levoča

Zalčíková + žiak

15.3.2019

Školenie ku el. schránkam

Prešov

Múdra

22.-24.3.

2019

Konferencia Učíme pre život 2019

Poprad

Múdra, Kamenická

27. – 29.3.2019

Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Podbanské

Múdra

28.3. 2019

Celoslovenský seminár školských knižníc

Poprad

Halásová

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

5.3. 2019

AUS

Liptovský Mikuláš, Podtureň

Hurtuková,

7.3. 2019

AUS

Krásnohorské Podhradie

Hurtuková

11.3. 2019

AUS

MŠ Levočské Lúky

Gibalová, Hurtuková

12.3. 2019

AUS

Martin, Lúčky

Hurtuková

15.3. 2019

AUS

Prešov

Múdra

19.3. 2019

AUS

Jarovnice

Dredan

20.3. 2019

AUS

Trenčianska Turná

Hurtuková

21.3.2019

AUS ZP

Rakovec n. Ondavou

Orletová + žiaci

22.3.2019

AUS ZP

Rozvoz žiakov

Ďatková

22. a 24.32019

AUS

Poprad

Kamenická, Múdra

25.3.2019

AUS ZP

Zvoz žiakov

Zavacká P.

25.3. 2019

AUS

MŠ Spišský Hrhov

Hurtuková, Gibalová

27.3.2019

AUS

Podbanské

Múdra

28.3. 2019

AUS

SNV, Ferčekovce

Hurtuková

29.3.2019

AUS

Podbanské

Múdra

30.3. 2019

AUS ZP

Trstená na Orave

Hardoň

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

1. 3. 2019

Piatok

Kuchčáková

2. 3. 2019

Sobota

Ondrejková

3. 3. 2019

Nedeľa

Bartko

8. 3. 2019

Piatok

Špernogová

9. 3. 2019

Sobota

Hardoň

10. 3. 2019

Nedeľa

Kopkášová

15. 3. 2019

Piatok

Gajdošová

16. 3. 2019

Sobota

Strižovský

17. 3. 2019

Nedeľa

Kuchčáková

29. 3. 2019

Piatok

Kopkášová

30. 3. 2019

Sobota

Bartko

31. 3. 2019

Nedeľa

Petrovičová

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

25.3.2019

Podklady do mesačného plánu

Vedúci zamestnanci

28.3.2019

Dochádzka za 3/2019

Všetci ped. zamestnanci

29.3.2019

Export RIS

Kamenická, Zalčíková

 

 

Dôležité termíny

 

22. 3. 2019 do 15:00

Povinný odchod žiakov z internátu

24. 3. po 15:00

Možný príchod do internátu

Do 28.3.2019

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

 

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola v CŠPP

 

Hospitácie zamerané na čitateľskú gramotnosť.

 

Hospitácie so zameraním na finančnú gramotnosť

Kamenická

Kontrola pedagogickej dokumentácie (triedne knihy a záznamy)

PŠ, ŠZŠ, ŠMŠ

Zalčíková

Hospitácie zamerané na využívanie didaktickej techniky vo vyučovacom procese v 5. – 9. ročníku

 

Dodržiavanie vnútorného školského dokumentu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov

 

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

Huszthyová

Kontrola nočnej služby

 

Hospitácie zamerané  na činnosť počas soboty a nedele

Dredan

Kontrola a usmerňovanie pracovníkov s cieľom zvyšovať kvalitatívnu úroveň služieb poskytovaných CŠPP

Majerská

Kontrola dochádzky

 

Kontrola dokumentácie

Gurčíková

Kontrola BOZP a PO

 

Kontrola evidencie a zapisovania poštovného

 

 

Návštevy školy a pedagogická prax študentov

 

4. – 8.3.2019

Prax 9 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu

11. – 15.3.2019

Prax 11 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu

18. – 22.3.2019

Prax 13 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu

18. – 22.3.2019

Prax 2 študentov z PU Prešov v ŠKD

Podľa rozpisu

25. – 29.3. 2019

Prax 13 študentov z UK Bratislava

Podľa rozpisu