Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Od 14.mája do 19.mája 2023 žiaci našej školy absolvovali v priebehu športových hier pre ZP atletický štvorboj v disciplínach 60m, 600m, skok do diaľky a vrh guľou. 

Niektorým sa darilo viac, iným menej. 

Súčasťou ŠH hier boli aj rôzne zaujímavé aktivity. V oblasti Borne Sulinowo žiaci navštívili vojenské múzeum, skanzen Wdzydze, absolvovali turistiku v  Slowinskom národnom parku, boli pri jazere  Mausz (Kaszuby) a tiež sa prechádzali po plážach Baltského mora.

 

 

18.5. 2023 k nám prišli youtuberi. Prostredníctvom edukatívneho predstavenia Nedaj sa! ... hovor o tom poukázali na problémy dnešnej doby: šikanovanie, rasizmus, fyzické násilie, či kyberšikana. 

Na konci predstavenia škola dostala certifikát, v ktorom sa zaväzuje šíriť posolstvo predstavenia a na ktorom sú uvedené dôležité kontakty poskytujúce pomoc.

4. mája na Floriána majú hasiči svoj sviatok. Deň otvorených dverí s radosťou  využili aj učitelia našej školy spolu so svojimi žiakmi navštívili hasičskú stanicu v Levoči.

Začiatkom mája nás navštívili študentky Prešovskej univerzity v odbore - urgentná zdravotná starostlivosť.

V rámci praxe ich zaujímalo ako budú vo svojom povolaní komunikovať s ľuďmi so zdravotným obmedzením.

Návšteva bola veľmi príjemná. Študentky sa dozvedeli niečo o našej škole a v druhej časti návštevy nám ukázali základy prvej pomoci.

Pred pár dňami sme v škole privítali ministra školstva Jána Horeckého. Pozrel si popoludňajšie aktivity detí v špeciálnej materskej škole, oddelenia v internáte aj malých umelcov na keramickom krúžku. Nosnou témou návštevy bola diskusia o prebiehajúcej transformácii centier poradenstva a prevencie.