Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Žiaci, u ktorých sa zrakové postihnutie spája s mentálnym poškodením sa označujú ako kombinovane postihnutí žiaci.

Podľa miery mentálneho postihnutia sa vzdelávajú podľa variantu A, B alebo C.

Vzdelávací variant A je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Po ukončení základného vzdelania môže žiak pokračovať v štúdiu na odbornom učilišti a získať manuálnu zručnosť v danom remesle.

Vzdelávací variant B navštevujú žiaci s ťažším mentálnym postihnutím. Ich vzdelávanie je spojené s výcvikom v bežných zručnostiach a schopnostiach, ktoré sú potrebné pre každodenný život. Po ukončení 9. ročníka môžu žiaci pokračovať v zaškolení v praktickej škole.

Vzdelávací variant C je prispôsobený potrebám a možnostiam žiakov s najťažším postihnutím. Vzdelávanie prebieha podľa individuálnych plánov, ktoré sú prispôsobené schopnostiam každého jedinca. Sú zamerané prevažne na sebaobsluhu, samostatný pohyb, zvládanie bežných denných rituálov, komunikačných schopností a rozvoj kompenzačných zmyslov