Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Veľa našich žiakov pravidelne užíva lieky. O ich správnu indikáciu sa stará zdravotná sestra. Tá tiež kontroluje zdravotný stav všetkých žiakov a v prípade potreby zabezpečuje ich ošetrenie u detskej lekárky. Zvláštnu pozornosť venuje očným vyšetreniam detí, ktoré vodí aj na pravidelné očné prehliadky.

Súčasťou zdravotníckej časti sú aj dve izby pre akútne chorých.

K škole patrí aj rehabilitačné pracovisko, ktoré zdarma poskytuje žiakom masáže a vodoliečebné procedúry.

rehabilitacia rehabilitacia