Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

20. 10. 2021 v spolupráci s Nadáciou Partners sa uskutočnila prednáška "Finančná gramotnosť" pre 15 žiakov druhého stupňa a 3 žiakov praktickej školy. Prednášala p. Velecká s dlhodobou praxou vo finančnej oblasti.

Žiaci sa mohli oboznámiť s možnosťami nakladania  finančných prostriedkov aj s osobným rozpočtom. Prednáška sa viedla v duchu efektívneho nakladania s financiami, s potrebou šetrenia, ale ak  rizikami, ktoré sú  spojené so zadlžovaním sa.

Žiaci si mohli sami vyskúšať zrealizovať svoj osobný rozpočet, rozdeliť náklady na povinné a voliteľné a konfrontovať ich s príjmami.