Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Stalo sa už tradíciou, že žiaci 3. ročníka chodia na exkurziu do Belianskej jaskyne. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Ani jeden z tretiakov ešte v jaskyni nebol a tak o zážitky núdza nebola.

V máji prišiel medzi našich žiakov akademický maliar Helmut Bistika, ku ktoré mu majú naši žiaci veľmi dobrý vzťah. Už niekoľkokrát s nimi totiž tvoril neuveriteľné veci - cez obrázky rozprávali žiaci svoje príbehy.

Muzikoterapia môže mať rôzne podoby. Medzi našich žiakov začal chodiť odborník na africké rytmy. Mnohí žiaci zistili, že udržať rytmus pri bubnovaní  nie je jednoduché, no v škole máme aj niekoľko talentov.

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili na športových hrách pre zrakovo postihnutých v poľskom meste Owinska. Naši športovci sa nedali zahanbiť a priniesli niekoľko ocenení a medailí.