Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Učenie trochu inak...

Vytváranie čitateľských návykov a naučiť sa čítať s porozumením je v dobe počítačov často náročné.

Aby bolo čítanie zážitkom - spojili sa učitelia a pracovníci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Čítanie v knižnici je pre žiakov zaujímavé.

Slovenský paraolympijský výbor organizoval športový kemp pre mladých talentovaných lyžiarov. Pod vedením Jakuba Kraka, niekoľkonásobného majstra sveta a držiteľa zlatých olympijských medailí trénovali nádejní paraolympionici - lyžiari celý týždeň. Sme radi, že sa na tomto podujatí mohla zúčastniť aj naša žiačka Liliana. veríme, že v budúcnosti zdokonalí svoj talent a Slovensko bude mať ďalšie zastúpenie medzi zrakovo postihnutými lyžiarmi.

V marci sa naši žiaci zapojili do rôznych súťaží...

Súťaž v priestorovej orientácii a samostatnom pohybe - orientácia v mikropriestore.