Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

A je tu koniec školského roka...čas rozlúčky.

Deviataci základnej a špeciálnej základnej školy, tretiaci z praktickej školy sa lúčili. Spomínali na roky, ktoré prežili v našej škole  a rozlúčili sa s  pani riaditeľkou, učiteľmi, vychovávateľmi, ostatnými zamestnancami a mladšími spolužiakmi.

V školskom roku 2018/19 názov celoročného projektového vyučovania bol Robme veci inak a spoločne. 27. júna 2019 žiaci všetkých tried postupne prezentovali rôzne zaujímavé aktivity, ktoré zažili spoločne so svojimi učiteľmi a spolužiakmi.

V júni nás pozvala partnerská škola z Opavy na športovú súťaž Slezská Harta. Hlavným športom bola súťaž v bicyklovaní na tandemoch. Posádku tvorili 1 žiak a 1 sprievodca. Vo voľných chvíľach si žiaci vyskúšali aj iné športy - streľbu z kuše, plávanie či pádlovanie v stoji paddleboarding.

 

Pretože 1. júna bola sobota, presunuli sme oslavu Dňa detí na piatok 7. júna. Pre žiakov sme pripravili hľadanie pokladu, ku ktorému sa museli prebojovať prekonávaním rôznych prekážok. Jazda v invalidnom vozíku aj na koni, sprevádzanie najmenších, poznávanie predmetov hmatom rúk a nôh, rozlišovanie zvukov... Každý to napokon zvládol a okrem odmeny si mohol odniesť aj lístok na diskotéku a dávku pukancov.