Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V pondelok 18. októbra 2021 v našej škole prebiehal environmentálny deň. Bol plný zaujímavých náučných aktivít v triedach aj v prírode. 

Žiaci zbierali a triedili odpad, navštívili zberný dvor, poznávali tajomstvá i chuť prírody všetkými zmyslami.

Vytvárali plagáty a  súťažili v kvízoch.