Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

5. novembra 2021 sme pokračovali v téme finančná gramotnosť. Pracovali sme v dvoch skupinách.

V prvej skupine to boli žiaci 5.  a 6. ročníka.

V druhej skupine pracovali žiaci 2., 3. a 4. ročníka.

Cieľom webinára bolo rozvíjanie finančnej a čitateľskej gramotnosti.  Lektorka Ivanka žiakom priblížila svet peňazí zábavnou formou.