Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Aj v tomto roku sa vybraní žiaci školy zúčastnili národného behu Devín Bratislava. Ich účasť finančne zabezpečil Lions klub Braislava. Každý zrakovo postihnutý žiak mal svojho navádzača (spolubežca) z Bratislavy.