Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Učenie trochu inak...

Vytváranie čitateľských návykov a naučiť sa čítať s porozumením je v dobe počítačov často náročné.

Aby bolo čítanie zážitkom - spojili sa učitelia a pracovníci Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Čítanie v knižnici je pre žiakov zaujímavé.