Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Pretože Deň Zeme sa v roku 2019 dostal na sviatočný deň,  žiaci školy si ho pripomenuli 26. apríla. V tento deň boli sa o ochrane Zeme dozvedeli na 4 stanovištiach. Prvé bolo zamerané na triedenie odpadkov, druhé na to, aby si žiaci uvedomili, čím všetkým našu Zem zaťažujeme, na ďalšom si zasadili rastlinku ako symbol toho, že rastliny nám pomáhajú vytvárať dobré životné prostredie a na poslednom robili rôzne fyzikálne pokusy, vďaka ktorým pochopili niektoré prírodné deje.

Ako symbol tohto dňa vznikol model Zeme z papiera, ktorý pripravili žiaci ŠZŠ.