Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Škole, jej pracovníkom, ale najmä žiakom pomáha veľa organizácií, firiem aj jednotlivcov. Pre jednoduchšie spravovanie prijatých finančných darov bolo zriadené občianske združenie s názvom Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.

Toto združenie je aj príjemcom 2 % z dane fyzických a právnických osôb.

Združenie vydáva pre zrakovo postihnuté deti 3 časopisy: Naše ráno, Za svetlom a Bodka. Vydalo tiež viacero kníh, finančne podporuje víkendové pobyty žiakov mimo internátu, školy v prírode, kultúrne a športové aktivity žiakov i nákup pomôcok a rekonštrukciu školy a internátu.

Viac o činnosti združenia sa dočítate na:

http://home.spisnet.sk/nevidiaci