Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Hudbu nevidiace deti majú veľmi radi. V oblasti hudby aj napriek svojmu handicapu sú oveľa vnímavejšie a v levočskej škole pre ZP jej venujeme veľkú pozornosť. Nadané deti už v prvom ročníku navštevujú prípravný ročník hudobného odboru v ZUŠ v Levoči. Žiaci, ktorí navštevujú našu školu majú tú výhodu, že učitelia hudby im môžu poskytnúť hudobné vzdelanie na úrovni ZUŠ v hudobnom odbore klavír a zborový spev.

Žiaci radi prezentujú svoje hudobné nadanie v rámci speváckeho zboru a individuálnymi vystúpeniami na rôznych kultúrnych podujatiach. Najväčší úspech v minulom školskom roku sme zožali na Tmavomodrom festivale v Brne, ktorý sa konal už 19. krát a kde sme prekvapili novým zložením speváckeho zboru.

Hudba spája je názov už zrealizovaného projektu, ktorý spočíva v netradičnej forme integrácie včleňovania zdravých detí medzi deti postihnuté, čo sa dialo postupne počas školského roka v rámci nácvikov speváckeho zboru Dúha, ktorý sa tak rozrástol o 10 nových členiek zo ZŠ na Francisciho ulici v Levoči. Deti sa vzájomne spoznávali nielen počas nácvikov zboru, ale i počas speváckeho sústredenia na Martinských holiach. Projekt zúročil svoje ovocie na Tmavomodrom festivale v Brne, kde sa integračný proces naplnil a poukázal na nové možnosti spolunažívania zdravých a postihnutých jedincov. Spoločné spevácke umenie deti predviedli aj na levočskej Akadémii ZŠ konajúcej sa v kine dňa 11. 6. 2008.

 

Hudba