Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zoznam krúžkov Spojenej školy internátnej v Levoči na školský rok 2022/2023

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Určené pre:

Aplikovaný stolný tenis 

Mgr. Hardoň Rastislav

II. stupeň a PŠ

Keramický krúžok 

RNDr. Schneider Jaroslav

II. stupeň a PŠ

Kolkársky krúžok

Trnka Václav

 

Krása v dreve ukrytá 

Mgr. Strižovský Ladislav

 

Počítačový krúžok 

Mgr. Fedáková Valika

I. stupeň

Šikovníček 

Bc. Kopkášová Petronela

I. stupeň

Športový krúžok

Mgr. Kočiš Tomáš

II. stupeň

Varenie

Mgr. Ondrejková Eva

II. stupeň

Lego play

Mgr. Kuchčáková Slávka

I. stupeň

Zborový spev

Kolesár Peter

 

Malí umelci

Netíková Gabriela

 

Cvičením k zdraviu

Krigovská Zuzana

 

Zdravo a fit

Marianna Zathurecká

 

Krúžok senzomotorických cvičení

Mgr. Žaneta Rišová

Žíaci z 1. D

Muzikoterapeutická relaxácia

Mgr. Zuzana Kačeňaková

Žiaci z Prešova