Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Žiaci našej školy v školskom roku 2017/18 môžu

pracovať v týchto krúžkoch:

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Aplikovaný stolný tenis

Mgr. Hardoň Rastislav

Atletický krúžok

Mgr. Kočiš Tomáš

Bylinkovo

Mgr. Kamenická Viera

Energy krúžok – odbúravanie energie

Mgr. Hlavajová Mária

Hudobno-spevácky krúžok

Bartko Kamil

Keramický krúžok

RNDr. Schneider Jaroslav

Krúžok šikovných rúk

Džubáková Katarína

Player - Xbox

Múdry Ivan

Počítačový krúžok – I. stupeň ZŠ

Mgr. Fedáková Valika

Tanečno-dramatický krúžok

Mgr. Orlovská Viera

Torball

Mgr. Kočiš Tomáš

Varenie

Mgr. Ondrejková Eva

Varenie

Mgr. Petrovičová Zlata

Výtvarno – keramický krúžok

Babejová Gabriela