Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Žiaci našej školy v školskom roku 2019/20 môžu

pracovať v týchto krúžkoch:

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Aplikovaný stolný tenis

Mgr. Hardoň Rastislav

Bylinkovo

Mgr. Kamenická Viera

Energy krúžok

Bc. Rišová Žaneta

Hudobno-spevácky krúžok

Bartko Kamil

Keramický krúžok

RNDr. Schneider Jaroslav

Kolkársky krúžok

Trnka Václav

Player - Xbox

Múdry Ivan

Počítačový krúžok – I. stupeň ZŠ

Mgr. Fedáková Valika

Pohybom ku zdraviu

Mgr. Špernogová Adriana

Šikovníček

Bc. Kopkášová Petronela

Športový krúžok

Mgr. Kočiš Tomáš

Tanečný krúžok - I. stupeň

Mgr. Múdra Viera

Varenie

Mgr. Ondrejková Eva

Vareška

Bc. Kuchčáková Slávka

Výtvarno – keramický krúžok

Babejová Gabriela

Zborový spev

Kolesár Peter