Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Práca a činnosť ovplyvňujú fyzický stav žiaka (svalovú silu, vytrvalosť a pohyblivosť). Vďaka sponzorom sme mohli zriadiť keramickú dielňu, kde sa deti oboznamujú s prírodným modelovacím materiálom. Učíme ich spoznávať rôzne druhy hliny a jej vlastnosti. Učia sa spracovať hlinu rôznymi spôsobmi: hnietením, stláčaním, rozťahovaním, vaľkaním, vtláčaním. Oboznamujú sa s vlastnosťami rozličných modelovacích materiálov a porovnávajú rozdiely medzi nimi. Používajú rôzne šablóny, makety, rydlá a iné modelovacie pomôcky. Spoznávajú techniky glazovania: vylievaním, polievaním a natieraním. Práca s hlinou dáva zrakovo postihnutým deťom veľké možnosti stvárniť svoje predstavy o okolitom svete. Keď si spojíme všetky tieto aspekty z dobre vykonanej práce s pocitom šťastia z vlastnoručne vyrobeného darčeka, vtedy pochopíme význam tak dôležitého zmyslu ako je hmat.

Práca s hlinou