Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zrakovo postihnutí majú možnosť využívať rôzne typy počítačovej techniky. V našej škole sa osvedčilo používanie bežných PC, ktoré sú pre prácu nevidiacich vybavené programom Jaws a pre ťažko slabozrakých programom Magic alebo ZoomText.

Žiaci na počítačoch pracujú v triede alebo špeciálnej učebni. Na vyučovaní môžu tiež používať vlastné PC alebo notebooky. Škola má zakúpené multilicencie na rôzne  programy -na výučbu matematiky, slovenského a anglického jazyka, prírodovedy, výtvarnej výchovy, náboženskej výchovy, dopravnej výchovy a špeciálne programy na rozvoj zrakového vnímania. Pre starších žiakov sú programy na výučbu slovenského jazyka, fyziky, chémie, zemepisu, dejepisu a iné. V celej škole je možnosť pracovať s internetom.

Niekoľko počítačov je umiestnených aj v internáte.

 

Počítače