Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

18.5.2022 – 21.5.2022  v hoteli Sipox na Štrbe sme v spolupráci s našim OZ zorganizovali 20. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov z Levoče, Bratislavy, Prahy, Liberca a Brna. 

Súťažilo sa v 6 disciplínach:

  1. Príprava jednoduchého jedla
  2. Príprava nápoja
  3. Poznávanie mincí a bankoviek
  4. Triedenie ponožiek
  5. Orientácia v bodovom texte
  6. Poznávanie vecí dennej potreby