Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V pondelok 23. mája 2022  žiaci 4. A triedy v rámci vyučovania prírodovedy navštívili experimentálnu galériu v Spišskej Novej Vsi, kde si mohli prezrieť modely rôznych živočíchov v mnohonásobnom zväčšení.