Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Speciálně pedagogické centrum při Dětském domově, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín a FILMFEST, s. r. o. Zlín, Česká republika vyhlásili v rámci 61. Medzinárodného festivalu filmu pre deti a mládež – Zlín 2021 23. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže vo výtvarnom prejave detí a mládeže so zrakovým postihnutím Radost tvořit, ktorej téma bola: Výlet do fantázie.