Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vo štvrtok 9. 9. 2021 sa uskutočnila beseda o hubách s pracovníčkami Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Úvod besedy patril  pani mykologičke, porozprávala nám o zaujímavostiach z ríše húb. Žiakom primerane vysvetlila funkciu húb v lese a ich bohatý koreňový systém, ktorý funguje ako "lesný internet".