Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

EDJ sa konal na škole už piaty rok pre žiakov 2. stupňa. Kvôli hygienickým obmedzeniam bola organizácia zmenená. Žiaci opäť pracovali v skupinách, ale skupinu už netvorili žiaci rôznych tried, ale stále jednej triedy.

Aktivity mali odlišné: piataci sa zamerali na jednoduchú konverzáciu v anglickom jazyku a hlavné mestá európskych krajín. Šiestaci mapu, ktorú vytvorili piataci, doplnili vlajkami štátov a ŠPZ označením týchto krajín. Siedmaci prekladali pieseň. Vybrali si klasiku od Beatles – Yesterday. Žiaci ôsmeho ročníka sa venovali aktuálnym cestovným obmedzeniam a deviataci zisťovali, aké úskalia práce a vzdelania má práca tlmočníka v Európskom parlamente. 

Cieľom zapojenia sa do EDJ je zvýšenie povedomia štúdia cudzích  jazykov, dôležitosť používania jazykov a komunikácie ako takej pri cestovaní, štúdiu a osobnostnom rozvoji.