Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Slovenská asociácia športu na školách a Antidopingová agentúra SR  organizovali celoslovenskú súťaž s názvom ,, Prečo si myslíš, že je Fair Play dôležité  nielen v športe, ale aj v živote“. Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy z týchto  tried: 2.A, 3.A, 5.A, 6.C, 2.K, 8.A.

Výsledky súťaže: Organizátori mali z čoho vyberať a ocenili 20 žiakov, 3 školy a 3 pedagógov. Ocenené odpovede budú v programe pripravovaného vysielania SADA a besied, ktoré pripravujú SAŠŠ, SADA, KFP a uverejnené v ich tlačovinách ako aj v časopise školského športu Tokyo. 

Naša škola dostala niekoľko ocenení: 

1. ocenenie dostala škola

Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča

 2. ocenenie náš pedagóg - učiteľ telocviku

Tomáš Kočiš

3. ocenenie žiaci:

6.C zo SŠI Š.Kluberta 2, Levoča

žiak Dušan z 2.A

BLAHOŽELÁME!