Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Začiatkom septembra sa žiaci školy zúčastnili účelového cvičenia v prírode. Začalo tým, že školská zdravotná sestra ukázala žiakom zásady prvej pomoci pri ranách a zlomenine, čo si následne žiaci aj vyskúšali. Potom nasledovali rôzne súťaže v prekonávaní prekážok. Mladší žiaci ich absolvovali na školskom dvore a starší na starom ihrisku v Levoči. Súčasťou dňa bol aj cvičný poplach.