Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Naša škola už dlhodobo spolupracuje s OZ Feman. Aj v  školskom roku 2019/2020 nás čakajú spoločné projekty: 

Názov projektu:        „AKO NEVIDIACI MENIA SVET HUDBY- III / tvorivé dielne, koncerty, festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Názov projektu:        „Povediem ŤA ku knihe a pamiatkam UNESCO / tvorivé dielne pre zrakovo postihnuté deti v Levoči“

Názov projektu:        „TMAVOMODRÝ SVET  2019“ /

/SVET NEVIDIACICH, HLUCHOSLEPYCH A SLABOZRAKÝCH DETÍ/

Názov projektu:        „SVETLO-VODA-HUDBA-TANEC-DIVADLO / Festival hudby, tanca a tvorivých dielní zameraných na pohybovú kultúru a atribút vody vo svete nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín“

Názov projektu:        „SVETLO-VODA-HUDBA-TANEC-DIVADLO / Festival hudby, tanca, divadla a tvorivých dielní zameraných na pohybovú kultúru a atribút vody vo svete nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín