Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

A je tu koniec školského roka...čas rozlúčky.

Deviataci základnej a špeciálnej základnej školy, tretiaci z praktickej školy sa lúčili. Spomínali na roky, ktoré prežili v našej škole  a rozlúčili sa s  pani riaditeľkou, učiteľmi, vychovávateľmi, ostatnými zamestnancami a mladšími spolužiakmi.