Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V školskom roku 2018/19 názov celoročného projektového vyučovania bol Robme veci inak a spoločne. 27. júna 2019 žiaci všetkých tried postupne prezentovali rôzne zaujímavé aktivity, ktoré zažili spoločne so svojimi učiteľmi a spolužiakmi.