Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Stridžie dni

Dňa 11.12.2012 sa v priebehu popoludnia konali stridžie dni. Žiaci sa oboznámili s tradíciami, ktoré sa viažu k Lucii a Vianociam :      

Ondrej – liatie olova alebo vosku.

Lucia – písanie lístkov, vymetanie kútov a odháňanie zlých duchov.

Rozkrajovanie jabĺk.

Rozkrajovanie jabĺk.

Pečenie oblátok.

Púšťanie lodičiek z orechovej škrupiny so  sviečkou.

Pri každej tejto aktivite sa deti dozvedeli,  prečo to ľudia robili, aké poučenie s danej činnosti vychádza.