Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V utorok 3. decembra navštívil našu školu Mikuláš v doprovode anjelov aj čertov. Okrem dobrej nálady priniesol deťom aj sladké balíčky.

Krásny Mikulášsky program pripravili pre našich žiakov študentky Strednej pedagogickej školy v Levoči pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej a Anny Majerovej.