Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Oznámenie o zápise do 1. ročníka

Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča s organizačnými zložkami:

Špeciálna materská škola,

Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna,

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna,

Špeciálna základná škola  pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna,

Praktická škola

 

oznamuje,

že v termíne od 4. 2. – 8. 2. 2013 prebieha zápis do 1. ročníka.

Na zápis môžu prísť rodičia s deťmi, ktoré potrebujú špeciálne podmienky pre vzdelávanie – individuálny prístup, špeciálne metódy, pomôcky a podobne. V našich triedach je maximálny počet žiakov 10. V mimovyučovacom čase môžu byť žiaci prihlásení do školského klubu a rôznych krúžkov.

V SŠI poskytujeme vzdelávanie a výchovu:

- V Základnej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím – obsah vzdelávania sa nelíši od vzdelávacích programov pre bežných žiakov, no vyučovacie metódy sú prispôsobené pre žiakov nevidiacich, slabozrakých alebo žiakov s binokulárnou poruchou (tupozrakosť, škuľavosť), ktorí zároveň absolvujú špeciálne oftalmologické cvičenia pod dozorom zdravotnej sestry.

- v Základnej škole pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou vzdelávame žiakov podľa vzdelávacích programov pre bežné základné školy s prispôsobením sa ich špeciálnym potrebám. Ide o žiakov s poruchami reči alebo poruchami učenia, ktorí potrebujú individuálny prístup.

- v Špeciálnej základnej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím poskytujeme vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, pričom prihliadame aj na potreby kompenzácie zraku.

-  v Praktickej škole poskytujeme vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím.

Žiakom školy podľa potreby poskytujeme terapiu EEG-biofeedback, rehabilitáciu a masáže, kyslíkovú terapiu a terapiu svetlom. Škola má svojho psychológa, zdravotnú sestru, sociálnu pracovníčku a každý učiteľ je špeciálny pedagóg.

Kontakty:  053/ 4512395, 4514795   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka školy