Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Vykonáva tiež činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich ďalšie vzdelávanie a vstup na trh práce. Je koordinátorom pre testovanie deviatakov.