Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Sociálna pracovníčka poskytuje odborné poradenstvo a služby v sociálno-právnej oblasti. V jej starostlivosti sú prevažne žiaci z rodín v hmotnej núdzi alebo zo slabého sociálneho prostredia.