Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školská zdravotná sestra kontroluje zdravotný stav všetkých žiakov a v prípade potreby zabezpečuje ich ošetrenie u detskej lekárky. Po vyšetrení podáva žiakom lieky, alebo ich vodí na predpísané terapie. Celodennú starostlivosť venuje žiakom s infekčným ochorením, ktorí sú izolovaní v izbách pre chorých. Úzko spolupracuje s očnou lekárkou. Podľa jej odporúčaní sa venuje aj binokulárne postihnutým deťom.