Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Každý žiak školy dostáva zdarma základné učebné pomôcky. Nevidiaci pichtove stroje a papier, žiaci so zvyškami zraku televízne lupy, slabozrakí lokálne osvetlenie lavice a špeciálne zošity.

Okrem telocvične majú žiaci k dispozícii aj posilňovňu. Svoju odvahu si môžu vyskúšať na umelej lezeckej stene.

Škola má niekoľko počítačových pracovísk s pripojením na internet. Žiaci s mentálnym a viacnásobným postihnutím môžu pracovať individuálne pomocou iPadov.

Žiakom s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, ...) škola zdarma poskytuje terapiu EEG Biofeedbackom.

Pedagógom i rodičom slúži školská knižnica, ktorá obsahuje rôzne tituly prispôsobené pre zrakovo postihnutých a odbornú literatúru.

Od mája 2013 majú žiaci školy k dispozícii kyslíkový bar. Kyslíková terapia je obľúbená u všetkých žiakov školy.

Vďaka spoločnosti Respect Slovakia sa v areáli školy nachádza bylinková záhrada. Poskytuje príjemný oddych medzi aromatickými rastlinami, učí žiakov poznávať rôzne kuchynské a liečivé bylinky a žiaci praktickej školy tu nachádzajú možnosť sebarealizácie pri tvorbe rôznych produktov, napr. bylinkových solí, voňavých vrecúšok a podobne.