Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Telocvičňa je bežnou súčasťou mnohých škôl. Naša telocvičňa je však trochu iná. Pre bezpečnosť nevidiacich žiakov je úplne prázdna, všetky učebné pomôcky sú uložené v kabinete. Po bokoch telocvične sú steny vyložené drevom, čo spôsobuje lepšiu akustiku, nakoľko zrakovo postihnuté deti sa v telocvični riadia zväčša sluchom. Na podlahe sú nohou hmatateľné čiary, ktoré vyznačujú ihrisko na goolbal – špeciálnu loptovú hru pre nevidiacich.

V jednom kúte telocvične je umelá lezecká stena. Tu si aj nevidiaci či ľahko telesne postihnutí žiaci môžu vyskúšať svoju zručnosť.

 

Telocvičňa s umelou lezeckou stenou