Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

bude v pondelok 4. septembra 2023 o 8,30 hod.

v priestoroch školy. 

Príchod do školského internátu je možný

4.9.2023 od 7,00 hod. 

Počas letných prázdnin je prerušená prevádzka

Špeciálnej materskej školy.