Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zápis do 1. ročníka 3.-21. apríla 2023 Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Špeciálna základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím Špeciálna materská škola Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča, www.skola.nevidiaci.sk