Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Dňa 7.2.2023 sa v našej škole uskutočnila beseda s pani Mgr.Holotňákovou z PZSR, ktorá má na starosti preventívne aktivity. Prišla nám porozprávať o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať. Sú dôležité pre našu osobnú bezpečnosť a pre to, aby sme vedeli aj účinne riešiť situácie a pomôcť. Na túto tému sa rozprávala so žiakmi na prvom stupni základnej školy.

Pre žiakov druhého stupňa mala pripravenú besedu na aktuálnu tému: „Bezpečný internet“. V nej mali žiaci okrem iného možnosť konzultovať svoje vlastné zážitky z kyberšikany a overiť si  postupy a možnosti jej riešenia.