Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

4.1. sa oslavuje Svetový Braillov deň pri príležitosti narodenia tvorcu písma pre nevidiacich, Louisa Brailla. Naša škola má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní zrakovo znevýhodnených žiakov, a preto bol januárový tematický deň venovaný Braillovmu písmu, no učili sa ho predovšetkým žiaci, ktorí ho vo výučbe nepoužívajú, aby sa vedeli aspoň čiastočne vžiť do kože svojich nevidiacich spolužiakov.

Zrakovo postihnutí žiaci súťažili v čítaní v SKN, ostatní žiaci sa zoznamovali so zápisom Braillu pomocou rôznych pomôcok. Dve triedy sa boli pozrieť v SKN ako sa vyrábajú braillovské knihy a učebnice. Pre starších žiakov bola pripravená aj beseda s koordinátorom Slovenskej autority pre Braillovo písmo, Mgr. Tkáčikom a pozreli si aj film Nevidím, ktorý vznikol na podnet SABP. Takmer všetci žiaci sa v tento deň naučili zapísať svoje meno v Braille, minimálne jeho iniciály.