Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Chlapci Po úspešnom zvládnutí štyroch workshopov v rámci Vyšehradského projektu zameraného na dentálnu hygienu zrakovo postihnutých detí si naši žiaci 6. 12. 2022 prevzali odmenu v podobe maskota projektu krokodíla Kroka a elektrickej zubnej kefky. Veríme, že správne návyky im pretrvajú až do dospelosti. Za zábavné a tvorivé aktivity ďakujeme pedagógom i študentom z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity.