Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Beseda s pracovníkmi Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa stáva už  tradíciou. Tentoraz k nám zavítali s témou "Zvuky lesa". 

Touto besedou priblížili žiakom spôsob života, lovu a rozmnožovania lesných zvierat, druh potravy i faktory ohrozenia lesných živočíchov (myšiak lesný, zajac poľný, líška hrdzavá, jeleň lesný, diviak lesný, medveď hnedý, srnec lesný, kamzík vrchovský).

  

Vystavené preparáty a trofeje (lebky) zvierat boli doplnené popismi v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači.