Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V mesiaci máj  sa uskutočnila súťaž v hláskovaní pre 1. stupeň ZŠ (v obidvoch zložkách ZP aj NKS). Cieľom súťaže bolo posilniť pamäťovú schopnosť a schopnosť sluchovej analýzy slov, predovšetkým u žiakov s NKS. Žiaci dostali zoznam slov od jednoduchších až po ťažšie - na prípravu. Snaha vyhrať bola silným motivačným činiteľom.

Vďaka Združeniu priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči mohli byť výhercovia vecne odmenení.