Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

26. apríla 2022 do školy zavítala príslušníčka policajného zboru. Beseda bola určená starším žiakom a zameraná na prevenciu patologických spoločenských javov.